Interaktiva verk – Skellefteå kommun bjuder in

Skellefteå kommun bjuder nu in till en upphandling gällande konst till det kommande kulturhuset – Interaktivt verk.

Uppdraget består av att en eller flera konstnärer gör tio tillfälliga nedslag i huset under en tioårsperiod. Nedslagen ska, förutom att kunna upplevas där och då på en offentlig plats i huset, även lämna något efter sig rent fysiskt. Detta för att skapa ett fragment och en årsring som en del i att bygga husets historia. Vi ser gärna att det interaktiva verket utgår ifrån kulturhusets vision och/eller kärnvärden.

Till upphandlingsinfo >>

Global exhibition program and call for proposals

Project Anywhere
www.projectanywhere.net

”Project Anywhere is a global exhibition model in which the role of curator is replaced with the type of peer review model typically endorsed by a refereed journal. Emphasizing art and artistic research undertaken outside traditional exhibition circuits, Project Anywhere is dedicated to the evaluation and dissemination of art at the outermost limits of location-specificity. Significantly, all proposals submitted to Project Anywhere are carefully reviewed by at least four specialized artist academics of international standing. Consequently, all applicants receive substantial feedback on their proposals. With only a handful of projects hosted each year, selection is clearly extremely competitive.

Our next deadline for proposal submissions is September 1, 2017.”


www.artandeducation.net/announcement/global-exhibition-program-and-call-for-proposals-2017/ >>

Att skriva om konst

3 april var det Workshop på Sliperiet i Umeå

Från webbpublikationen Volym:

”I det fortsatta arbetet med att göra webbpublikationen Volym till en plattform för konst i Norrland bjuder Konstkonsulenterna i Norr (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen) in yrkesverksamma konstnärer och konstvetare i till workshop med temat ”Att skriva om konst”.

Att skriva om konst är ett samarrangemang mellan konstkonsulenterna i Norr.

Till Volym »»

Gå kurs! Umeå universitet håller en distanskurs i höst ( 25% fart ). ”Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sin färdighet i att skriva om samtida konst. Teoretisk kunskap om samtida konstuttryck blandas med konst- och textanalyser. ”

Anmäl dig här >>