Att skriva om konst

3 april var det Workshop på Sliperiet i Umeå

Från webbpublikationen Volym:

”I det fortsatta arbetet med att göra webbpublikationen Volym till en plattform för konst i Norrland bjuder Konstkonsulenterna i Norr (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen) in yrkesverksamma konstnärer och konstvetare i till workshop med temat ”Att skriva om konst”.

Att skriva om konst är ett samarrangemang mellan konstkonsulenterna i Norr.

Till Volym »»

Gå kurs! Umeå universitet håller en distanskurs i höst ( 25% fart ). ”Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sin färdighet i att skriva om samtida konst. Teoretisk kunskap om samtida konstuttryck blandas med konst- och textanalyser. ”

Anmäl dig här >>