Beviljade projekt 2017-1

Vid sitt möte den 17/6 i Härnösand har styrelsen denna gång beviljat sju projekt:

Monicka L Edmonsson – Förstudie MALIGN
Sara Edström – Going Places-Finding words
Marie Forsling Jenke – Att dekonstruera en Ockelbodräkt
Lennart Samor – Explorations
Maria Sundström – Sara språkdräkter: om textila/textuella stilar
Annelie Nowen – Fabric manupulation
Gunilla Åsberg – AV4 utreder Sanning

12 ansökningar hade kommit in för totalt 290 000 kronor. Vid tillfället fanns 110 000 kr att dela ut.

Global exhibition program and call for proposals

Project Anywhere
www.projectanywhere.net

”Project Anywhere is a global exhibition model in which the role of curator is replaced with the type of peer review model typically endorsed by a refereed journal. Emphasizing art and artistic research undertaken outside traditional exhibition circuits, Project Anywhere is dedicated to the evaluation and dissemination of art at the outermost limits of location-specificity. Significantly, all proposals submitted to Project Anywhere are carefully reviewed by at least four specialized artist academics of international standing. Consequently, all applicants receive substantial feedback on their proposals. With only a handful of projects hosted each year, selection is clearly extremely competitive.

Our next deadline for proposal submissions is September 1, 2017.”


www.artandeducation.net/announcement/global-exhibition-program-and-call-for-proposals-2017/ >>

Att skriva om konst

3 april var det Workshop på Sliperiet i Umeå

Från webbpublikationen Volym:

”I det fortsatta arbetet med att göra webbpublikationen Volym till en plattform för konst i Norrland bjuder Konstkonsulenterna i Norr (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen) in yrkesverksamma konstnärer och konstvetare i till workshop med temat ”Att skriva om konst”.

Att skriva om konst är ett samarrangemang mellan konstkonsulenterna i Norr.

Till Volym »»

Gå kurs! Umeå universitet håller en distanskurs i höst ( 25% fart ). ”Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sin färdighet i att skriva om samtida konst. Teoretisk kunskap om samtida konstuttryck blandas med konst- och textanalyser. ”

Anmäl dig här >>