Beviljade projekt 2017-2

Tord Larsson ”Vattenbärerskan”
Lars Ahlström ”Minst 3D”
Mari Wedin Laakssonen ”Från andra sidan havet”
Mia Rogersdotter Olofsson ”Materialinsamling Luleälven”
Simon Gran ”Endless shopping”
Lisa Gideonsson ”Det naturliga kontraktet”
Björn-Ola Lind ”Body Landscape”
Anna Hillbom ”Ett försök till omtolkning av kanon genom taktila och poetiska medel”
Agnetha Söderqvist ”Salonga NP”
Inger Thurfjell ”Illustrationsuppdrag av 7 – 15 kortprosatexter i en novellsamling av Regina Veräjä”
Vanessa Sahlman ”Svarta livet – ska det göra så ont att dö, ska det göra så ont att leva”
Pamela Törn Skoglund ”Rörelsemönster”

Beviljade projekt 2017-1

Vid sitt möte den 17/6 i Härnösand har styrelsen denna gång beviljat sju projekt:

Monicka L Edmonsson – Förstudie MALIGN
Sara Edström – Going Places-Finding words
Marie Forsling Jenke – Att dekonstruera en Ockelbodräkt
Lennart Samor – Explorations
Maria Sundström – Sara språkdräkter: om textila/textuella stilar
Annelie Nowen – Fabric manupulation
Gunilla Åsberg – AV4 utreder Sanning

12 ansökningar hade kommit in för totalt 290 000 kronor. Vid tillfället fanns 110 000 kr att dela ut.

Att skriva om konst

3 april var det Workshop på Sliperiet i Umeå

Från webbpublikationen Volym:

”I det fortsatta arbetet med att göra webbpublikationen Volym till en plattform för konst i Norrland bjuder Konstkonsulenterna i Norr (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen) in yrkesverksamma konstnärer och konstvetare i till workshop med temat ”Att skriva om konst”.

Att skriva om konst är ett samarrangemang mellan konstkonsulenterna i Norr.

Till Volym »»

Gå kurs! Umeå universitet håller en distanskurs i höst ( 25% fart ). ”Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sin färdighet i att skriva om samtida konst. Teoretisk kunskap om samtida konstuttryck blandas med konst- och textanalyser. ”

Anmäl dig här >>