kontakt@kc-nord.org
kc-nord.org
facebook.com/konstnarscentrumnord
Org. nr 888000-3671
Plusgiro 482066-8

KC NORDS STYRELSE 2017/18

Ordförande / ekonomiansvarig
EIRIN PEDERSEN
von Krogs väg 13
837 32 Järpen
0647 – 101 06
070 635 62 46
eirin.pedersen@tele2.se
www.facebook.com/eirinmariesolheimpedersen
www.facebook.com/se.jarpen

Vice ordförande / branschdagar / hemsida
MARIE LINDGREN
Boothsgatan 8 C
802 80 Gävle
070 262 09 49
marielindg@gmail.com

Medlemsansvarig
KRISTINA NILSDOTTER
Norrmarksv 15
91432 Nordmaling
070 4472001
kristina.nilsdotter@gmail.com
www.kristinanilsdotter.se

Projektansvarig
EVA-LEENA SKARIN
Långgatan 16
871 30 Härnösand
0730316420
el.skarin@telia.com
www.evaleenaskarin.com

Idéskissansvarig
MARK FRYGELL
c/o Skogberg
Smörbrödsvägen 23
128 76 Stockholm
0730805289
markfrygell@gmail.com
www.markfrygell.se
Instagram.com/Markfrygell
Markfrygell.com

Extern kassör / medlemsavgifter
BRITT-LIS LINDQVIST
Hjoggböleliden 29
931 94 Skellefteå
0910 80018
070 66 22 554
brittlis@hotmail.com
www.brittlis.se

Revisor
HERA REVISION AB
c/o Birgitte Kok
Storgaten 28 C
90321 Umeå

Extern webbansvarig / mejllista
BENGT FRANK
Stenkarsgränd 4
974 39 Luleå
070 317 80 77
bengt.frank@barr.nu
www.bengtfrank.se

Ny styrelse fr.o.m. 2017-03-18. Eirin Pedersen, Marie Lindberg, Mark Frygell och Eva-Leena Skarin. Den femte i styrelsen är Kristina Nilsdotter.
Ny styrelse fr.o.m. 2017-03-18. Eirin Pedersen, Marie Lindberg, Mark Frygell och Eva-Leena Skarin. Den femte i styrelsen är Kristina Nilsdotter.