Inbjudan till BRAK 2019

Den 25-26 SEPTEMBER arrangeras för tredje gången Branschdagar för konstområdet i norr, denna gång i Gävle.
Tema för i år är TERRITORIUM (Norrland) – konsten och konstnären i förhållande till platsen och tiden.

BRAK 2019 är en mötesplats där konstnärer, kulturadministratörer, politiker och intresserad allmänhet kan mötas och knyta kontakter. För dig som är konstnär och Kc-medlem är BRAK 2019 en möjlighet att ta del av andra konstnärers konstnärskap, delta i intressanta diskussioner och visioner om hur vi kan skapa ett dynamiskt konstliv i norra delen av Sverige. Under två dagar ska platsens betydelse för konstnärligt utövande, det konstnärliga arbetets egenvärde och språk belysas och diskuteras. Hur gör vi det möjligt att arbeta och verka som konstnär oavsett var man bor och oavsett uttryck?


BRAK-förberedelser 3 juni

BRAK-förberedelser pågår för fullt. Projektledning träffade personal på Länsmuseet, på Folkets Hus och ledaren för Konstcentrum för att inspektera lokaler, bestämma mat och diskutera programmet. Länsmuseet var mycket positiva till att andra dagen ska vara där, det lovar gott. Också Konstcentrums medverkan verkar intressant.

Bestämt är att många fler konstnärer än förra gången ska medverka i programmet och att det blir möjligt för de av Kc Nords medlemmar som vill att digitalt presentera sina konstnärsskap. Information om program och anmälan kommer före midsommar.

SÄTT AV 25/26 SEPTEMBER! Då är det Gävle som gäller!

Beviljade projekt 2019-1

Andreas Brännström – Möjlig minneslund
Gunilla Samberg – Min kropp
Gustaf Londré – To marsch, to marsch
Gustaf Lord – Ringar på vattnet
Helena Wikström – Mutoscope
Maria Lagerborg – Maybe moving
Nils Hedenskog – PAN
Åsa Hedberg– Att pinka revir!