Tips! Sök Härke Konstnärsstipendium

Härke Konstcentrums konstnärsstipendium delas ut varje år. Stipendiet består av 30 000 kr och en månads fri vistelse på Härke Konstcentrum på Frösön samt utställningstid på Ahlbergshallen i Östersund. Stipendiaten disponerar gäst­ bostaden. Härkes projektateljé (i mån av plats, bokning bör ske i god tid) eller Östersunds Kollek­tiva Grafikverkstad kan användas som arbetslokal.

Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer utanför Jämtlands län.

Ansökningsperiod: 1 januari– 28 februari 2023. Information: www.harkekonstcentrum.se

Med stöd av Östersund Kommun och Region Jämtland Härjedalen.

”Konsten att delta” söker mentorer

JOBBAR DU MED KULTUR ELLER JOURNALISTIK OCH VILL BERIKA DITT SKAPANDE MED NYA YRKESKONTAKTER? DÅ ÄR ”KONSTEN ATT DELTA” NÅGOT FÖR DIG!

”Konsten att delta” söker dig som redan är etablerad i det svenska kulturlivet och vill berika ditt kontaktnät med kollegor med annan bakgrund.

”Konsten att delta” ger möjlighet till kulturskapare och journalister från olika bakgrunder att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Tanken är framför allt att underlätta för utlandsfödda kulturskapare och journalister – både de som är nyanlända i Sverige och de som varit här en längre tid – att bli en del av det svenska etablerade kulturlivet. Samtidigt ger ”Konsten att delta” en möjlighet för dig som redan är yrkesverksamma och etablerade kulturskapare i Sverige att skapa nya kontaktytor och nätverk med kollegor som har internationell kompetens.

Vi matchar dig med en kollega med annan bakgrund. Projektet är uppbyggt kring det personliga mötet, där bägge parter lär av varandra. Men ni bjuds även in till större träffar för nätverkande och branschinformation.
”Konsten att delta” finns där våra deltagare finns. De matchade kollegorna avgör själva hur och när de träffas.

Välkommen att bli en del av projektet!

Du anmäler dig på www.konstenattdelta.se

Förlängd ansökningstid: PLATSER SOM BLEV UTAN


Inbjudan att lämna intresseanmälan för skiss på fiktiv konstnärlig gestaltning vid Region Västerbottens lokaler där 1%-utsmyckningar uteblivit. Konstfrämjandet Västerbotten tillsammans med Konstnärscentrum Nord bjuder in konstnärer att söka totalt fyra skissuppdrag för fiktiva konstnärliga gestaltningar i Region Västerbottens lokaler.
OBS! Förlängd ansökningstid till den 30 november.

(mer …)

OBS: Fullbokat! Kurs i att söka gestaltningsuppdrag

Uppdatering: Den här kursen är fullbokad.

Plats: onlinekurs

Datum: endagskurs som ges vid två tillfällen, den 6 oktober samt den 11 oktober, kl 09:00-16:00 med paus för lunch.

Kursledare: Birgitta Silfverhielm och Hanna Stahle

Nivå: Nybörjare/yrkesverksamma konstnärer

Deltagare: max 12 deltagare/tillfälle,

Anmälan: Anmäl dig till kursen den 6 oktober och den 11 oktober! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar mer info om medlemskap hittar du här.

Kursen riktar sig till yrkesverksamma konstnärer som söker eller vill söka offentliga gestaltningsuppdrag men ännu inte fått genomföra något uppdrag. Vi kommer bland annat att utgå från aktuella uppdrag som finns att söka vid kurstillfället. Kursen genomförs digitalt via Zoom i form av föreläsningar, diskussioner och arbete i smågrupper och syftar till att fler konstnärer ska få möjlighet att genomföra konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Vi går igenom hur det går till att som konstnär söka, få och genomföra ett offentligt uppdrag. Det är många delar att hålla reda på för att lyckas; Först ska du kunna sätta dig in i ansökningshandlingar och förstå vad som efterfrågas, sedan att sammanställa en bra portfolio till ansökan. Om du har turen att bli tilldelad ett skissuppdrag behöver du kunna ta vara på tiden på rätt sätt med research av platsen och planering av arbete, budget och underentreprenörer. Tilldelas du sedan uppdraget att utföra din skiss innebär det avtalsskrivande, planering av arbete, samverkan med andra processer, förmåga till flexibilitet och slutligen att kunna plantera ett konstverk i det offentliga rummet.

Dagen innehåller såväl föreläsningar med inspirerande exempel från kursledarnas och andras konstnärers verksamheter, som tid för diskussion och frågor.

Exempel på frågor vi tar upp under kursen:
● Vilka är uppdragsgivarna?
● Hur söker jag ett uppdrag och vad krävs av mig?
● Hur gör jag en attraktiv presentation av mitt konstnärskap?
● Hur går ett skissuppdrag till?
● Hur planerar jag och genomför ett gestaltningsuppdrag?
● Hur lägger jag upp en budget och hur förhåller jag mig till juridik och avtal?
● Hur fungerar samverkan och processer i byggprojekt?

Kort om kursledarna:

Birgitta Silfverhielm är konstnär och konstkonsult för Konstnärscentrum Öst. Hon har arbetat som konstnär från 90-talet och huvudsakligen som konstkonsult sedan femton år. Hon har erfarenhet från både kommun, region och statlig verksamhet, de senaste 10 åren från Statens Konstråd. Birgitta har lång erfarenhet av entreprenörskap.

Hanna Stahle är konstnär och konstkonsult. Hon har arbetat som konstkonsult på Statens Konstråd sedan drygt 10 år. Innan dess var hon verksam som konstkonsulent på Region Gotland och har även skrivit om konst. Samtidigt har hon också arbetat aktivt som konstnär med egna uppdrag i offentlig miljö, huvudsakligen med skulptur i varierande form och material.