Tips! Sök Härke Konstnärsstipendium

Härke Konstcentrums konstnärsstipendium delas ut varje år. Stipendiet består av 30 000 kr och en månads fri vistelse på Härke Konstcentrum på Frösön samt utställningstid på Ahlbergshallen i Östersund. Stipendiaten disponerar gäst­ bostaden. Härkes projektateljé (i mån av plats, bokning bör ske i god tid) eller Östersunds Kollek­tiva Grafikverkstad kan användas som arbetslokal.

Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer utanför Jämtlands län.

Ansökningsperiod: 1 januari– 28 februari 2023. Information: www.harkekonstcentrum.se

Med stöd av Östersund Kommun och Region Jämtland Härjedalen.

”Konsten att delta” söker mentorer

JOBBAR DU MED KULTUR ELLER JOURNALISTIK OCH VILL BERIKA DITT SKAPANDE MED NYA YRKESKONTAKTER? DÅ ÄR ”KONSTEN ATT DELTA” NÅGOT FÖR DIG!

”Konsten att delta” söker dig som redan är etablerad i det svenska kulturlivet och vill berika ditt kontaktnät med kollegor med annan bakgrund.

”Konsten att delta” ger möjlighet till kulturskapare och journalister från olika bakgrunder att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Tanken är framför allt att underlätta för utlandsfödda kulturskapare och journalister – både de som är nyanlända i Sverige och de som varit här en längre tid – att bli en del av det svenska etablerade kulturlivet. Samtidigt ger ”Konsten att delta” en möjlighet för dig som redan är yrkesverksamma och etablerade kulturskapare i Sverige att skapa nya kontaktytor och nätverk med kollegor som har internationell kompetens.

Vi matchar dig med en kollega med annan bakgrund. Projektet är uppbyggt kring det personliga mötet, där bägge parter lär av varandra. Men ni bjuds även in till större träffar för nätverkande och branschinformation.
”Konsten att delta” finns där våra deltagare finns. De matchade kollegorna avgör själva hur och när de träffas.

Välkommen att bli en del av projektet!

Du anmäler dig på https://konstenattdelta.se/

Förlängd ansökningstid: PLATSER SOM BLEV UTAN


Inbjudan att lämna intresseanmälan för skiss på fiktiv konstnärlig gestaltning vid Region Västerbottens lokaler där 1%-utsmyckningar uteblivit. Konstfrämjandet Västerbotten tillsammans med Konstnärscentrum Nord bjuder in konstnärer att söka totalt fyra skissuppdrag för fiktiva konstnärliga gestaltningar i Region Västerbottens lokaler.
OBS! Förlängd ansökningstid till den 30 november.

(mer …)