TIPS! KONSTNÄRSSTIPENDIUM

Härke Konstcentrums konstnärsstipendium delas ut varje år. Stipendiet består av 30  000  kr och en månads fri vistelse på Härke Konstcentrum på Frösön samt utställningstid på Ahlbergshallen i Östersund. Stipendiaten disponerar gästbostaden. Härkes projektateljé (i mån av plats, bokning bör ske i god tid) eller Östersunds Kollektiva Grafikverkstad kan användas som arbetslokal. Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer utanför Jämtlands län. Ansökningsperiod: 1 januari– 28 februari 2022. Information: harkekonstcentrum.se

Open Call: konstnärer till gestaltning i Lungsjön

Community Art-projektet ”Dolda Harmonier” söker deltagande konstnärer som tillsammans med invånarna i byn Lungsjön, Västernorrland, vill arbeta med gestaltande av livsmiljön. Projektet genomförs i en kollaborativ process under det kommande halvåret och resulterar i tre gestaltningar.

Krav på medverkande konstnärer:
• Att delta i en gemenskapande process tillsammans med övriga konstnärer över
zoom. (Hösten 2021-våren 2022)
• Aktivt delta under en vecka i Lungsjön tillsammans med övriga konstnärer och bybor för
att lära känna platsen. (Våren 2022)
• Aktivt delta i produktion av tre gestaltningar under en vecka i Lungsjön. (Våren 2022)

Ersättning till medverkande konstnärer:
• 30 000 kr per konstnär
• Utställningsersättning tillkommer.
Projektet tillhandahåller produktions- och möteslokaler samt material till gestaltningar.

Frågor besvaras via mail till smabyarnas@gmail.com

Ansök här senast 15 november

Tredagarskurs: Videodokumentera verk

Plats: online
Datum: 16/11, 23/11, 30/11 2021 (heldagar)
Kursledare: Svante Larsson
Nivå: Nybörjare
Deltagare: max 15 st.

Anmälan: Anmäl dig till kursen här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar.

Vikten av att kunna dokumentera dina verk på ett bra sätt går inte att överskatta och många väljer nu att dokumentera skulptur, installationer eller utställningar med video i tillägg till foto. Det här är en kurs som anpassas till din nivå och till din egen utrustning. Du behöver ha en kamera och en dator. Allt från en avancerad videokamera till en vanlig enkel mobilkamera fungerar bra. Kursen genomförs med mötesverktyget Zoom och det innebär att alla möten och föreläsningar sker online. (Du får en länk till din e-post inför varje möte.) 

Läs igenom all information här innan du anmäler dig och försäkra dig om att du kommer kunna vara med under alla tre kursdagarna. Du behöver boka in heldagar klockan 09:00-15:30 den 16, 23 och den 30 november. Observera att du även behöver avsätta tid för arbete med uppgifter utanför schemalagd kurstid.

(mer…)

För konstnärer i Gävleborg:

Arvoderad kurs i Skapande Skola-projekt

En glad flicka med färg på handen
Skärmdump från Region Gävleborgs hemsida, 1 nov. 2021

Region Gävleborg bjuder i samarbete med Konstnärscentrum Nord och Studieförbundet Vuxenskolan in tio bild- och formkonstnärer i Gävleborg till en arvoderad (5000 kr) studiecirkel med mål att ta fram bokningsbara Skapande Skola-projekt.

Studiecirkeln äger rum vid fem tillfällen dagtid under våren 2022, torsdagarna den 10 februari, 17 februari, 24 februari, 17 mars och avslutas med en presentation i samband med de regionala utbudsdagarna på Konserthuset i Gävle den 26-27 april 2022.

Skapande skola ska innehålla ”medskapande processer, vidga vyer, befrukta den vanliga skolan” och mycket annat. Detta ska ske genom kontakten med ett konstnärskap. Det kan vara workshops, ateljébesök eller andra projekt men där mötet med din konstnärliga praktik är det centrala. Hur detta kan gå till för just dig som kulturskapare är det vi ska prata om och undersöka tillsammans i studiecirkeln.

Läs mer och anmäl dig senast 30:e november på Region Gävleborg hemsida.

9/11 Photoshop-kurs för nybörjare

Lär dig bildbehandla i Adobe Camera Raw och Photoshop!

Plats: onlinekurs

Datum: 9/11 2021 (heldag)

Kursledare: Eva-Teréz Gölin

Nivå: Nybörjare

Deltagare: max 12 st.

Anmälan: Anmäl dig till kursen här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar.

Den fotografiska bilden kan användas både som ett konstnärligt uttryck och för att dokumentera verk och utställningar. Med hjälp av Camera Raw har det blivit lättare att justera färg och kontrast i olika slags bildmaterial.  Kursen kommer att fokusera på bildbehandling av installationsbilder samt att anpassa dem för skärmvisning. Du får lära dig att orientera dig i Bridge, Adobe Camera Raw och Photoshop gränssnitt, samt att använda grundläggande verktyg för bildbehandling. Du lär dig att justera färg och kontrast, samt anpassa bildernas storlek och färgrymd för publicering på webb eller att användas i ansökningar. 

(mer…)