Från Statens Konstråd

Hej!

Jag heter Åsa Mårtensson och har nyss börjat som projektchef för den nya satsningen Kunskapsnav offentlig konst på Statens konstråd.

I utlysningen Lokala konstprojekt vänder vi oss till konstorganisationer, konsthallar, konstnärer och curatorer som vill genomföra ett lokalt konstprojekt. Det kan röra sig om bland annat permanent, tillfällig eller processbaserad konst.

Läs mer och sök på: https://statenskonstrad.se/article/utlysning-till-konstaktorer-lokala-konstprojekt/

Sista ansökningsdag är 20 maj 2018!

Få hjälp med hemsida

Kc Nord erbjuder genom sin webbansvarige (Bengt Frank) hjälp med att göra en hemsida alternativt hjälp med att ändra den du redan har. Erbjudandet gäller också webbsupport.

Upplägget handlar om wordpress-sidor på webbhotellet one.com, som man sedan själv kan uppdatera.
Grundkostnad för ett webbhotell hos one.com kostar idag 240:-/år. Kostnaden för själva uppläggningen kommer att ligga runt 2 500:- ( inkl. moms ). Starthjälp ingår i paketet. Vid annan support görs en överenskommelse om arvode.

Kontakta Bengt Frank genom kontakt@kc-nord.org

Nyhetsbrev mars

Årsmötet

Den 17 mars höll Kc Nord årsmöte, medlemsmöte – med bl.a. projektpresentation av Sandra Berg Mozard – och festmiddag på KKV i Härnösand. Verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet kommer att bli tillgängliga på hemsidan (under rubriken OM)

Ny styrelse

Vid årsmötet valdes en ny styrelse. Enda skillnaden från föregående år är att Mark Frygell har avgått och Maria Lewis har tillkommit. Eftersom Maria bor i Gävle kommer hon att, vid sidan om Marie Lindgren, bli en god förstärkning i det nu påbörjade arbetet inför BRAK. Maria kommer att ha hand om idéskissansökningar och Instagram. Övriga i styrelsen har fortsatt samma ansvarsområden som tidigare

Läs hela Nyhetsbrevet ( pdf ) 

Är konst och kultur viktigt för dig?

KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATION:

“Vill du att frågor som rör bild- och formkonsten hamnar i fokus under valet 2018?

Inför val vill partierna ha medborgarnas röster, de vill visa sig på sin allra bästa sida. Då är möjligheten att påverka som störst. Därför samlar vi här fyra konkreta aktiviteter som för upp kulturfrågorna på agendan i det kommunala valet (kan lätt omarbetas för landstings- eller regionvalet). Allt för att göra det så lätt som möjligt att vara en del av en rörelse som sätter bild- och formkonsten på agendan i valet 2018.”

Hämta dokument >>