Årets tema för BRAK 2019 är TERRITORIUM

Årets tema för BRAK 2019 är TERRITORIUM. Arrangemanget ska belysa och diskutera betydelsen av platsen, tiden, konstnären och det konstnärliga arbetets egenvärde och spänningsfälten där emellan. Programmet är under uppbyggnad. I dagsläget har vi fått klartecken från bland andra Mårten Medbo konsthantverkare som kommer att prata utifrån sin avhandling “lerbaserad erfarenhet och språklighet” och Hanna Isaksson ska berätta om sina erfarenheter från Resurscentum för Konst i Norrbotten.

Följ planeringsarbetet på BRAK2019.se och glöm inte att boka indatumet! 25,26 september 2019 i Gävle.

Konstnärspolitiska utredningen

Läs KC´s remissvar till Kulturdepartementets konstnärspolitiska utredningen ( pdf ) >>

Läs sedan också det Konstnärspolitiska utredningens betänkande som fått rubriken:  Konstnär – oavsett villkor?
“Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.” ( pdf 6Mb ) >>