Inbjudan till BRAK 2019

Den 25-26 SEPTEMBER arrangeras för tredje gången Branschdagar för konstområdet i norr, denna gång i Gävle.
Tema för i år är TERRITORIUM (Norrland) – konsten och konstnären i förhållande till platsen och tiden.


Se inbjudan till Kc Nords medlemmar >>
Kolla in det innehållsrika programmet ( pdf )  >>
Läs mer på Braks webbsidor >>
Anmäla dig / BOKA PLATS kan du göra direkt här >>

Som KC Nord-medlem kommer du även i år kunna skicka in bilder till konstnärspresentationer som visas under brakdagarna.
Läs mer om bildspel och presentationer på brak2019.se >>

VÄLKOMMEN till Gävle 25-26 september.

BRAK-förberedelser 3 juni

BRAK-förberedelser pågår för fullt. Projektledning träffade personal på Länsmuseet, på Folkets Hus och ledaren för Konstcentrum för att inspektera lokaler, bestämma mat och diskutera programmet. Länsmuseet var mycket positiva till att andra dagen ska vara där, det lovar gott. Också Konstcentrums medverkan verkar intressant.

Bestämt är att många fler konstnärer än förra gången ska medverka i programmet och att det blir möjligt för de av Kc Nords medlemmar som vill att digitalt presentera sina konstnärsskap. Information om program och anmälan kommer före midsommar.

SÄTT AV 25/26 SEPTEMBER! Då är det Gävle som gäller!

Beviljade projekt 2019-1

Andreas Brännström – Möjlig minneslund
Gunilla Samberg – Min kropp
Gustaf Londré – To marsch, to marsch
Gustaf Lord – Ringar på vattnet
Helena Wikström – Mutoscope
Maria Lagerborg – Maybe moving
Nils Hedenskog – PAN
Åsa Hedberg– Att pinka revir!