Peter Granström från Transit håller en online-kurs i två delar för medlemmar som vill starta företag samt få hjälp med praktiska frågor kring att driva konstnärlig verksamhet. Gratis. OBS! Anmälan görs separat till varje del.

Del 1

(1 september kl. 13-15 ) består av föreläsningen ”Starta företag för konstnärer”

Anmälan del 1 görs här.

Del 2

(8 september kl. 13-15) är en en workshop i ”att starta konstnärlig verksamhet”.

Anmälan del 2 görs här.

Inom konsten och kulturen finns det lika många sätt att bedriva sin verksamhet som det finns konstnärer! Stämmer det eller finns det några former som kanske används mer flitigt?
Workshopen på 2 timmar kommer fokusera på att steg för steg sätta upp de delar som kommer behövas för att starta upp ditt företag. Vi kommer fokusera på enskilda firmor för att kunna jobba tillsammans i grupp utan att behöva ”översätta” vissa premisser mellan företagsformerna.
Målet är att du ska gå från workshopen med en färdig handlingsplan och lite mer kunskap i huvudet så att du känner dig lite tryggare att starta företag.

Maximalt 25 deltagare.

Kort om Peter Gahnström

Peter är utbildad kulturproducent och har varit verksam sådan samt konstnär sen 2006. Med många års erfarenhet av att driva större kulturprojekt, främst inom det publika fältet, så besitter han kunskaper inom budget, personalplanering samt stödsystem för konstnärer och kulturskapare. Tidigare innovationsrådgivare och numer tf verksamhetsledare och coach på Transit.

Kort om Transit Kulturinkubator

Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. På Transit arbetar vi för att konstnärskapet ska ges bästa möjliga grogrund. Den enskilde konstnärens verksamhet utgår från dennes konstnärskap och arbete och utifrån det kan verksamheten utvecklas och struktureras.

Vi ger frilansande konstnärer Tid, Råd, och Rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Vi erbjuder dem möjligheter, resurser, stöd och metod att förstärka sina professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

 

Kursen arrangeras av Konstnärscentrum Nationellt