Plats: online
Datum: 3/11 2021 (16:00-18:00)
Samtalsledare: Kristoffer Svenberg
Deltagare: max 25 st
Anmälan: Anmälan till samtalet görs här . För att delta krävs att du är medlem i någon av Konstnärscentrums regionala föreningar.

Ta en kaffe med konstnären Salad Hilowle! Välj om du vill vara med och prata eller bara lyssna när Kristoffer Svenberg modererar ett samtal som fördjupar sig i Salad Hilowles konstnärskap.

Salad Hilowle (f. 1986, Mogadishu) är är konstnär, filmare och konstpedagog uppvuxen i Gävle utbildad vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan. Hilowles undersöker den afro-svenska diasporans historiska rötter i Sverige och länkar med samtiden. Hans konstnärskap rör sig mellan film, foto och installation och kretsar kring identitet, minnen och plats, synliggörande och mellanförskap. Hilowle står bland annat bakom de prisade kortfilmerna Erinra, Brev till Sverige och Waryaa. Det har lett till att han fick Filmakademiens Kurt Linder stipendium 2021 för sin säregna filmspråk. 

I sin kritikerhyllade soloutställning Vanus Labor, som visades på Konstakademin i Stockholm våren 2021, visade han prov på sin förmåga att kombinera de olika uttrycken och skapa en sammansatt helhet. I utställningen undersöker Salad Hilowle hur afrosvenskar skildrats i svensk konst genom historien. Han är aktuell just nu med separatutställning på kulturhuset höst 2021. samt deltar i grupputställningar i Borås Biennalen, och Göteborgs Biennalen. Han arbetar även med sin kommande långfilm Tungomål som produceras hos Story. 

Kristoffer Svenberg arbetar som konstnär och konstpedagog och undersöker olika ämnen och sociokulturella sammanhang i relation till fotografi, representation och mediering. Verk blir till genom egeninitierad konstnärlig forskning och processerna pågår ofta under lång tid. Konstnärskapets uttryck i sig är inte medium-specifikt då det kan röra sig om filmer, installationer, bilder, skulpturer, text och performances etc. Men fotografi, framförallt teorier om fotografi, (och dess anknytande ämnesområden), är en röd tråd. Kristoffer är utbildad med en Master i fri konst från Konstfack och en kandidat i fotografi vid Högskolan för Fotografi, nuvarande Akademien Valand i Göteborg

 

Konstnärscentrum är en centrumbildning med drygt 1300 professionella konstnärer som medlemmar. Genom att förmedla konstnärliga uppdrag, främja konstnärlig verksamhet och stötta konstnärer i deras yrkesaktiva roll skapar vi nya möjligheter för konsten. Under hösten bjuder Konstnärscentrum in våra medlemmar till ateljéträffar med fem konstnärer ur olika generationer, verksamma i skilda geografiska områden. Vi vill med det skapa möten och samtal på nya sätt i det digitala rummet.