Årsmöte 20 mars kl 15 över nätet

Lördagen 20 mars håller KonstnärsCentrum Nord årsmöte. Precis som förra året tvingar den pågående pandemin oss att hålla mötet digitalt. Mötet kommer använda sig av programmet Zoom. En länk skickas via e-post till de som anmält sig strax innan mötets öppnande.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast 1:a februari. De medlemmar som saknar e-post kommer bli kontaktade på annat sätt.

Mötesdokument och inbjudan finns på länken nedan:
Kallelse till årsmöte Konstnärscentrum Nord 2021

Välkommen!

// Styrelsen