För medlemmar verksamma i Gävleborg:

OPTIC  är en ny satsning på ett residensutbyte mellan konstnärsdrivna ateljéverkstaden/scenen/galleriet Picto i Schweiz och olika aktörer i Gävleborg.

Vistelsen äger rum 14 juli – 14 september 2021. Ansökningar görs helst på engelska och ska vara OPTIC till handa senast 30 maj.

Mer information och ansökningsblankett finns på Konstfrämjandet Gävleborgs hemsida.