Konstdepartementet är en digital plattform som erbjuder skolor workshops med professionella konstnärer inom bild- och formområdet, knutna till skolans olika ämnen. Nu finns det möjlighet för tio medlemmar att producera en presentation till konstdepartementets hemsida och få ett arvode om 3000 kr exklusive moms för sitt deltagande.

Workshopen äger rum den 24/8 kl 14.00 – 15.30. Anmälan görs här.  Då det begränsat med platser kan ett urval komma att göras. För att delta krävs att du är medlem i någon av Konstnärscentrums regionala föreningar.  Läs mer om medlemskap här.

Upp till tio konstnärer får möjlighet att skapa en presentation samt ett eller flera skoluppdrag som sedan publiceras på Konstdepartementet – vår plattform för konst i skolan.

Workshopen inleds med att Konstdepartementets processledare Camilla Eltell och konstnären Henny Linn Kjellberg berättar hur det funkar att synas på Konstdepartementets hemsida och hur du kan tänka kring idéer för skoluppdrag. Därefter jobbar varje deltagare med sin konstnärspresentation samt ett eller flera skoluppdrag i dialog med en redaktör. Du kommer att kunna få hjälp med att formulera dig och bolla dina idéer om du vill. När uppdragen är publicerade på plattformen och färdiga att bokas av skolor så kommer 10 st medlemmar att kunna arvoderas 3000 kr + moms.

Konstdepartementets hemsida.

Arrangeras av Konstnärscentrum Nationellt.