Plats: Online
Datum: 6/10 kl 16:00-18:00
Föreläsare: Sebastian Dahlqvist och Carl-Oscar Sjögren
Deltagare: max 30 st.
Anmälan: Anmäl dig till föreläsningen här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar.

Vi har bjudit in Den kollektiva hjärnan att hålla i en föreläsning med fokus på självorganisering av kulturverksamhet i stad och glesbyggd. Med exempel från enskilda medlemsorganisationer pratar de om hur en startar, driver och finansierar självorganiserat och hur verksamheten verksamheterna skiljer sig på de olika lokaliteterna. De delar med sig av tankar kring hållbarhet samt hur vi kan arbeta oss bort från projektformen och vi samtalar tillsammans kring hur vi som konstnärer och kulturproducenter kan organisera oss för att påverka våra arbetsförhållanden.

Den Kollektiva Hjärnan är ett nätverk för det självorganiserade konstfältet i Sverige med över 40 medlemsorganisationer där de flesta agerar utanför storstaden. Deras fokus är att tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder. Genom att utgå ifrån konstnärers rättigheter och förutsättningar sprider de kunskap till olika beslutsfattare för att höja kompetensen och förbättra möjligheterna för en långsiktig (ekonomisk och social) hållbarhet. Genom utbyten och gemensamma produktioner främjar de en intern kompetensutveckling och utmanar rådande idéer om vad som är centralt, både geografiskt och innehållsmässigt. Arbetet riktas mot andra kulturinstitutioner, konstnärer och samhällsinstanser. Nätverket Den kollektiva hjärnan initierades av Art Lab Gnesta år 2014. Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle.

Sebastian Dahlqvist är konstnär, verksamhetschef för Hägerstensåsens medborgarhus, konstnärlig ledare Konstfrämjandet Stockholm, ordförande för Den kollektiva hjärnan. Hägerstensåsens medborgarhus är en av Stockholms största mötesplatser och har funnits sedan 1957. Vi är en plats för självorganisering, kultur och annat. Öppen alla dagar för alla.

Carl-Oscar Sjögren är verksamhetsledare och konstnärlig ledare Ställbergs gruva och del av Den kollektiva hjärnans styrelse. Ställbergs gruva drivs genom den ekonomiska föreningen The non existent Center och utgår från nio hektar mark och 4000 kvadratmeter byggnader i Ställbergs nedlagda järnmalmsgruva i Ljusnarsbergs kommun. Gruppen jobbar ofta utifrån gemensamma frågeställningar och metoder, som tar spjärn mot omvärlden och dess ekonomiska, mänskliga och ekologiska förutsättningar.