Konstnärscentrum Nords årsmöte genomfördes via Skype i lördags (9/5). Så kan det också göras. Ny styrelse är nu vald med fyra nya ledamöter och den har konstituerat sig på följande sätt:

Ordinarie ledamöter
Rebecka Adelhult Feklistoff (Västerbotten) (ordförande/ekonomi/nyhetsbrev/Instagram)
Maria Lewis (Gävleborg) – vice ordförande/skapande skola
Emil Österholm (ny Västernorrland)  – konstprojekt
Eirin Pedersen (Jämtland Härjedalen) –  idéskiss/Facebook
Gustaf Lord (ny Gävleborg) – hemsida

Suppleanter
Maria Ahlström (ny Jämtland Härjedalen)  – medlemsfrågor
Karin Öst (ny Gävleborg)