Artist in Residence Niederösterreich, Österrike 2020

Nu är det dags att ansöka om Artist in Residence
Niederösterreich, Österrike 2020.

ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med AIR KREMS, numera AIR Niederösterreich i Österrike.
Krems är en liten stad ca 8 mil från Wien.
Alla ÖKKV:s medlemmar, alla Kc-Nords medlemmar och alla konstnärer i norrland kan söka.
Ansökan ska vara ÖKKV tillhanda senast 1 oktober 2019 och gjord som en pdf.
Perioden är april månad 2020.
Man får tillgång till bostad och ateljé samt 1300 euro i fickpengar.

Mer info >>

Inbjudan till BRAK 2019

Den 25-26 SEPTEMBER arrangeras för tredje gången Branschdagar för konstområdet i norr, denna gång i Gävle.
Tema för i år är TERRITORIUM (Norrland) – konsten och konstnären i förhållande till platsen och tiden.

BRAK 2019 är en mötesplats där konstnärer, kulturadministratörer, politiker och intresserad allmänhet kan mötas och knyta kontakter. För dig som är konstnär och Kc-medlem är BRAK 2019 en möjlighet att ta del av andra konstnärers konstnärskap, delta i intressanta diskussioner och visioner om hur vi kan skapa ett dynamiskt konstliv i norra delen av Sverige. Under två dagar ska platsens betydelse för konstnärligt utövande, det konstnärliga arbetets egenvärde och språk belysas och diskuteras. Hur gör vi det möjligt att arbeta och verka som konstnär oavsett var man bor och oavsett uttryck?


Beviljade projekt 2019-1

Andreas Brännström – Möjlig minneslund
Gunilla Samberg – Min kropp
Gustaf Londré – To marsch, to marsch
Gustaf Lord – Ringar på vattnet
Helena Wikström – Mutoscope
Maria Lagerborg – Maybe moving
Nils Hedenskog – PAN
Åsa Hedberg– Att pinka revir!