Lapland Open Art

Hotell Lappland i samverkan med Resurscentrum för konst i Norrbotten och Konstkonsulenterna i Västerbotten bjuder in till ”Lapland Open Art”.

Hotell Lappland söker 10 st bildkonstnärer, skulptörer, slöjdare, konsthantverkare samt iskonstnärer, alla med koppling till Lappland, som i sina verk/konstnärskap på något sätt arbetar med eller utgår från händelser eller platser i detta område. Utställningen kommer att ske på Hotell Lappland.

Med Lappland menas Västerbotten, Norrbotten samt även norra Finland och Norge.

Ansök senast den 20 januari 2019 kl 24.00 >>

Konstnärspolitiska utredningen

Läs KC´s remissvar till Kulturdepartementets konstnärspolitiska utredningen ( pdf ) >>

Läs sedan också det Konstnärspolitiska utredningens betänkande som fått rubriken:  Konstnär – oavsett villkor?
“Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.” ( pdf 6Mb ) >>