Beviljade projekt och idéskiss 2018-2

Projekt:
Bert Linné – ”I Lindegrens spår”
Elin Ståhl – ”Varandet, kroppen och rörelsen som strategi”
Gunilla Löfgren – ”Ljudsatta labyrinter”
Gunilla Åsberg AV4 – ”AV4 kompetensutvecklar”
Simon Gran Danielsson – ”Kollektiv väggtidning”

Idéskiss:
Sandra Mozard – utsmyckning av skolgård, Edsele friskola

Konstnärspolitiska utredningen

Läs KC´s remissvar till Kulturdepartementets konstnärspolitiska utredningen ( pdf ) >>

Läs sedan också det Konstnärspolitiska utredningens betänkande som fått rubriken:  Konstnär – oavsett villkor?
“Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.” ( pdf 6Mb ) >>

Få hjälp med hemsida

Kc Nord erbjuder genom sin webbansvarige (Bengt Frank) hjälp med att göra en hemsida alternativt hjälp med att ändra den du redan har. Erbjudandet gäller också webbsupport.

Upplägget handlar om wordpress-sidor på webbhotellet one.com, som man sedan själv kan uppdatera.
Grundkostnad för ett webbhotell hos one.com kostar idag 240:-/år. Kostnaden för själva uppläggningen kommer att ligga runt 2 500:- ( inkl. moms ). Starthjälp ingår i paketet. Vid annan support görs en överenskommelse om arvode.

Kontakta Bengt Frank genom kontakt@kc-nord.org