KonstnärsCentrum Nords styrelsen har under möte 7-8 november beslutat tilldela projektmedel till:

Clarissa Siimes för projektet Dunsta 25.000kr
Shirly Holmberg för projektet Älgtornet 20.000kr
Linda Petersson för projektet Minnesstenar 15.000kr
Margareta Klingberg för projektet Farväl Sven Edin 15.000kr
Per-Anders Agdler för projektet Everything is connected 15.000kr
Mari Vedin för projektet Rödlistan 10.000kr
Brita Weglin för projektet Kaamos- i väntan på ljuset 5.000kr
Sandra Mozard för projektet Tröstformler och helande poem 5.000kr

Styrelsen beslutade också att tilldela medel för idéskisser till:
Lisa W Carlsson 10.000kr
Janne Björkman 10.000kr

Sammanlagt har projekt- och idéskissmedel för 130.000 kr delats ut i denna omgång. Nästa möjlighet att söka är våren 2021.