Projekt:
Bert Linné – ”I Lindegrens spår”
Elin Ståhl – ”Varandet, kroppen och rörelsen som strategi”
Gunilla Löfgren – ”Ljudsatta labyrinter”
Gunilla Åsberg AV4 – ”AV4 kompetensutvecklar”
Simon Gran Danielsson – ”Kollektiv väggtidning”

Idéskiss:
Sandra Mozard – utsmyckning av skolgård, Edsele friskola