Till denna ansökningsomgång hade vi lyckats skrapa ihop 50 000 kr extra  av projekt- och idéskissbidrag och kunde dela ut 160 000 kr. Anledningen var att vi hade ett överskott efter BRAK 2019 och att styrelsemötena kommer att bli billigare när de genomförs via Skype.

Projektmedel
Till denna ansökningsomgång hade Konstnärscentrum Nord mottagit 21 st projektansökningar till en sammanlagd summa av 509 100.

Beviljade 140 000 kr har fördelats enligt:
Jenny Persson – Svart, vitt och gråskalan däremellan 15 000 :-
Johannes Samuelsson – Robertsforsgruppen 7 500:-
Kerstin Lindström – Knutpunkt 10 000:-
Knutte Wester – You can´t show my face 15 000:-
Linda Spjut – Gråtkväde 12 000:-
Linda Svedberg – Hägring 15 000:-
Malin Wikström – Avståndet mellan oss 12 000:-
Mikael Arvidsson – Nya perspektiv från ett berg 12 000:-
Peter Endahl – Är Gävle lilla Paris? 7 500:-
Seyda (Sida Mohammed) – Fotoprojekt för Gävles hjältar 10 000:-
Therese K Agdler – Kartografi 15 000:-
Ina Palm – Den ensamma tranans dans 9 000:-

Idéskiss
Till denna ansökningsomgång hade det 5 ansökningar inkommit.
Beviljade
Elin Alexandra Sundström 10 000:-
Anita Berg 10 000:-