Årets tema för BRAK 2019 är TERRITORIUM. Arrangemanget ska belysa och diskutera betydelsen av platsen, tiden, konstnären och det konstnärliga arbetets egenvärde och spänningsfälten där emellan. Programmet är under uppbyggnad. I dagsläget har vi fått klartecken från bland andra Mårten Medbo konsthantverkare som kommer att prata utifrån sin avhandling ”lerbaserad erfarenhet och språklighet” och Hanna Isaksson ska berätta om sina erfarenheter från Resurscentum för Konst i Norrbotten.

Följ planeringsarbetet på BRAK2019.se och glöm inte att boka indatumet! 25,26 september 2019 i Gävle.