BRAK 2016 – branschdagar för konst i norr

Om än branschdagarna för 2016 är över så ligger bl.a. konstnärernas bildspel kvar på webben >>Fint reportage i Volym om BRAKdagarna >>
16.5 Dagen efter. Vi i Konstnärscentrum-styrelsen kan inte annat säga att det här blev ju skitbra. Många har uttryckt sin uppskattning över ett mycket bra och lyckat arrangemang.
Artikel i Norrbottens kuriren >>>
31.8 – Säcken börjar knytas ihop
Pressmeddelande har gått ut ( pdf ) >>Konstnärspresentationerna klara. Se alla inskickade bidrag på brak2016.seMiddag i Rödbergssfortet.ProgramOnsdag 14 september 09.00 – 16.00
Plats: Konsthallen, Kulturens Hus i Luleå
Tema: Yrkesidentitet
09.00 Registrering och kaffe med smörgås. Digitala konstnärspresentationerna startar
10.30 Välkommen! Introduktion och info om dagen
10.45 Konsthallschef Hans Sundvall berättar om pågående utställning
11.00 Föreläsning Anna Lund, docent i kultursociologi, Linnéuniversitetet: ”Konstnärers villkor. Mellan professionell autonomi och prekära arbetsvillkor.”
11.30 Fem konstnärer presenterar sin yrkesverksamhet: Mats Vikström Norrbotten, Monica Edmondsson Västerbotten, Cathrine Johansson Jämtland Härjedalen, Lejla Porovic Västernorrland, Ragnhild Brodow Sandelius Gävleborg.
12.15 LUNCH. Digitala konstnärspresentationer, mingel.
13.15 Fem konstnärer presenterar sig. Forts från förmiddagen.
14.20 forts Anna Lundh föreläser
15.00 Fika (hämta fika och sätta sig o lyssna)
15.15 – 16.00 Panelsamtal/summering av dagen

17.30 Buss till Rödbergsfortet, Boden för middag
19.45 Vidare till Havremagasinet för presentation av aktuell utställning
21.30 Livemusik och dans
22.30 och 24.00 Buss tillbaka till Luleå

Torsdag 15 september 09.00 – 15.00
Plats: Kulturcentrum Ebeneser i Luleå.
Tema: Konst och politik
09.00 Länskonstkonsulent Lena Ylipää presenterar förmiddagens tema
09.10 Karl Petersen kommunalråd i Luleå 2003-13
09.20 Presentationer av konstnärer från Norrbotten och samtal om konst och politik. Medverkande Katarina Pirak, Lena Stenberg, galleri Syster och Hans Sundvall | Moderator Sara Meidell, kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren.
11.30 LUNCH
Tema: Konstnärspolitik
12.30 Kort presentation av eftermiddagens tema
12.40 ”Konstens nyttiga onytta – konstnärens dilemma?” – en personlig reflektion av Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
13.00 Konstnär Nina Bondesson föreläser ”Den avdagatagna huvudfotingen – om konsten, kulturen och den kritiska bildningen”
13.45 Samtal med Katarina Jönsson Norling, Nina Bondesson, Ida Karkiainen – Kulturutskottet (s), Carl Liungman – regionalpolitisk sekreterare Klys, Rat & Dragon, Jan Nyberg, kommunpolitiker (mp) | Moderator Sara Meidell.
14.30 Kaffe
14.45 Avslutande samtal

15:15 KRO/KIF regionmöte
26.6 – Anmälningstiden går ut och vi kan konstatera att över 110 personer har anmält sig.
24.5 – Inbjudan till alla Kc-medlemmar med preliminärt program har skickats ut.
21.5 – Webbsida igång – brak2016.se
Kolla gärna den. Fylls på allt eftersom >>.
10.5 – BRAK 2016 har fått två loggor. Bra jobbat Anders Thyr!

Datum spikat
Vid senaste styrelsemötet i Härnösand spikades nytt datum för branschdagarna till 14-15 september.
Vi enades också om att kalla dagarna för BRAK 2016 – branschdagar för konst i norr.
Möte 9 nov 2015 i Luleå
Efter att Marie Lindgren, KC Nord, gått igenom fjolårets program för branschdagarna i Ö-vik 2015 hölls en allmän diskussion om plats, datum och innehåll.
Om lokal finns alternativ både i Boden och i Luleå vilket ska kollas upp. Först efter det kan datum för arrangemanget spikas.

Punkter som diskuterades i rubrikform:
DATUM | PLATS | FESTEN | TEMATIK |PANELBEBATTER | FÖRELÄSARE | KONSTNÄRERNAS KOMPETENS | PORTFOLIOVISNING | MÖTEN | SAMARBETSPARTNERS | MINIMÄSSA | KONSTHÄNDELSER / KONSTPROJEKT

Närvarande: Lena Ylipää, konstkonsulent Norrbotten / Peppe Bergström Hesselbom, Resurscentrum Konst Norrbotten / Jan Nordström, AF Kultur Luleå / Mats de Wahl ( via mobil ), konstkonsulent Västernorrland / Marie Lindgren, Konstnärscentrum Nord / Bengt Frank, Konstnärscentrum Nord

Efter lyckade Branschdagar för konsten som hölls i Örnsköldsvik november 2014 har nu Konstnärscentrum Nord i samarbete med Norrbottens län tagit över bollen och arbetar nu för Branschdagar i Luleå 2016. Planerat preliminärt datum är 20-21 oktober.

En arbetsgrupp har bildats bestående av Konstnärscentrum Nords Marie Lindgren och Bengt Frank samt Lena Ylipää, Norrbottens konstkonsulent.
Från fjolårets arrangemang i Örnsköldsvik:
Inbjudan ( pdf ) >> | Program ( pdf ) >>
Har du idéer eller synpunkter hör gärna av dig. Mejla
kcnord.styrelse (at) gmail.com


Öppningstal av Konstnärscentrum Nords Eirin Pedersen.


Anna Lund – ”Konstnärers villkor. Mellan professionell autonomi och prekära arbetsvillkor.”


Middan på Rödbergsfortet


Middan på Rödbergsfortet


Dag 2 på Ebeneser – Lena Stenberg presenterar sitt konstnärsskap

————————————————————————————————


För att ordentligt värma upp innan vi tar Havremagasinet intar vi middan i Rödbergsfortet i Boden.


Hel dag i Luleå med att spika inbjudningstexter och programmet. Länskonstkonsulenten i Norrbotten Lena Ylipää och Konstnärscentrum Nords Marie och Bengt strax efter att vi var klar med Af Kulturs Jan Nordström som just lämnat mötet.

Branschdagar i Ö-vik 2014
Från Branschdagarna i Ö-vik nov 2014. Maria Ragnestam presenterar Konstmuseet i Norr Branschdagarna i Övik
Från Branschdagarna i Ö-vik nov 2014