Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval

Ansökningsblankett hittar du här på vår hemsida eller kan rekvireras från projektmedelsansvarig.

Ansökan skickas per post till projektmedelsansvarig och ska vara hen tillhanda senast:

15 april
15 oktober

För projektmedelsansökan, klicka på resp länk nedan.
PDF-dokumentet är digitalt ifyllningsbar och kan således sedan mejlas in till
projekt@kc-nord.org


Hämta blankett 

1. Hämta blankett 2. Spara på din dator 3. Öppna och fyll i