Inbjudan till BRAK 2019

Den 25-26 SEPTEMBER arrangeras för tredje gången Branschdagar för konstområdet i norr, denna gång i Gävle.
Tema för i år är TERRITORIUM (Norrland) – konsten och konstnären i förhållande till platsen och tiden.

BRAK 2019 är en mötesplats där konstnärer, kulturadministratörer, politiker och intresserad allmänhet kan mötas och knyta kontakter. För dig som är konstnär och Kc-medlem är BRAK 2019 en möjlighet att ta del av andra konstnärers konstnärskap, delta i intressanta diskussioner och visioner om hur vi kan skapa ett dynamiskt konstliv i norra delen av Sverige. Under två dagar ska platsens betydelse för konstnärligt utövande, det konstnärliga arbetets egenvärde och språk belysas och diskuteras. Hur gör vi det möjligt att arbeta och verka som konstnär oavsett var man bor och oavsett uttryck?