Open Call: konstnärer till gestaltning i Lungsjön

Community Art-projektet ”Dolda Harmonier” söker deltagande konstnärer som tillsammans med invånarna i byn Lungsjön, Västernorrland, vill arbeta med gestaltande av livsmiljön. Projektet genomförs i en kollaborativ process under det kommande halvåret och resulterar i tre gestaltningar.

Krav på medverkande konstnärer:
• Att delta i en gemenskapande process tillsammans med övriga konstnärer över
zoom. (Hösten 2021-våren 2022)
• Aktivt delta under en vecka i Lungsjön tillsammans med övriga konstnärer och bybor för
att lära känna platsen. (Våren 2022)
• Aktivt delta i produktion av tre gestaltningar under en vecka i Lungsjön. (Våren 2022)

Ersättning till medverkande konstnärer:
• 30 000 kr per konstnär
• Utställningsersättning tillkommer.
Projektet tillhandahåller produktions- och möteslokaler samt material till gestaltningar.

Frågor besvaras via mail till smabyarnas@gmail.com

Ansök här senast 15 november

För konstnärer i Gävleborg:

Arvoderad kurs i Skapande Skola-projekt

En glad flicka med färg på handen
Skärmdump från Region Gävleborgs hemsida, 1 nov. 2021

Region Gävleborg bjuder i samarbete med Konstnärscentrum Nord och Studieförbundet Vuxenskolan in tio bild- och formkonstnärer i Gävleborg till en arvoderad (5000 kr) studiecirkel med mål att ta fram bokningsbara Skapande Skola-projekt.

Studiecirkeln äger rum vid fem tillfällen dagtid under våren 2022, torsdagarna den 10 februari, 17 februari, 24 februari, 17 mars och avslutas med en presentation i samband med de regionala utbudsdagarna på Konserthuset i Gävle den 26-27 april 2022.

Skapande skola ska innehålla ”medskapande processer, vidga vyer, befrukta den vanliga skolan” och mycket annat. Detta ska ske genom kontakten med ett konstnärskap. Det kan vara workshops, ateljébesök eller andra projekt men där mötet med din konstnärliga praktik är det centrala. Hur detta kan gå till för just dig som kulturskapare är det vi ska prata om och undersöka tillsammans i studiecirkeln.

Läs mer och anmäl dig senast 30:e november på Region Gävleborg hemsida.

Open call – residensvistelse i Genève

För medlemmar verksamma i Gävleborg:

OPTIC  är en ny satsning på ett residensutbyte mellan konstnärsdrivna ateljéverkstaden/scenen/galleriet Picto i Schweiz och olika aktörer i Gävleborg.

Vistelsen äger rum 14 juli – 14 september 2021. Ansökningar görs helst på engelska och ska vara OPTIC till handa senast 30 maj.

Mer information och ansökningsblankett finns på Konstfrämjandet Gävleborgs hemsida.

 

 

OPEN CALLS I NORRLAND

Flera allmänna upprop för inköp av konst pågår just nu i Norrland. Några regioner arrangerar digitala portfoliovisningar för att bistå Statens konstråd med extra inköp under 2021. De fyra nordligaste regionerna efterlyser dessutom konst till sina vårdmiljöer. Se vad som gäller i just din region.

I Region Gävleborg

Digital portfoliovisning.
Norrlandsregionerna och Föreningen Sveriges konstkonsulenter kommer under våren arrangera portfoliovisningar för att bistå  bland annat Staten Konstråd med extra inköp under 2021.Ansökan öppen tom 5 april 2021.

Detaljer om portfoliovisningen finns att läsa på Region Gävleborgs hemsida

 

Tre konstnärskap sökes.
Konstfrämjandet Gävleborg söker tre konstnärskap till konstprojektet ”Det finns i skogen”! Ansök senast 28 mars 2021.

Detaljer om Det finns i Skogen finns på Konstfrämjandet Gävleborgs hemsida.

 

I Region Västernorrland

Digital Portfoliovisning.
Norrlandsregionerna och Föreningen Sveriges konstkonsulenter kommer under våren arrangera portfoliovisningar för att bistå  bland annat Staten Konstråd med extra inköp under 2021. Ansökan öppen tom 31 mars 2021.

Detaljer om portfoliovisningen finns att läsa på Region Västernorrlands hemsida 

Se också nedan.

I Region Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Konstnärer från Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten bjuds in att presentera verk och har möjlighet att bli inköpt av någon eller några av de fyra regionerna. Verken ska placeras i offentliga vårdmiljöer och möta människor i livets alla skeenden

Ansökan öppen tom 31 mars.

Detaljer om presentationen finns att läsa på Region Jämtland Härjedalens hemsida

Detaljer om presentationen finns att läsa på Region Västerbottens hemsida

Känner du till fler Open Calls så hör av dig till KonstnärsCentrum Nord