”Konsten att delta” söker mentorer

JOBBAR DU MED KULTUR ELLER JOURNALISTIK OCH VILL BERIKA DITT SKAPANDE MED NYA YRKESKONTAKTER? DÅ ÄR ”KONSTEN ATT DELTA” NÅGOT FÖR DIG!

”Konsten att delta” söker dig som redan är etablerad i det svenska kulturlivet och vill berika ditt kontaktnät med kollegor med annan bakgrund.

”Konsten att delta” ger möjlighet till kulturskapare och journalister från olika bakgrunder att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Tanken är framför allt att underlätta för utlandsfödda kulturskapare och journalister – både de som är nyanlända i Sverige och de som varit här en längre tid – att bli en del av det svenska etablerade kulturlivet. Samtidigt ger ”Konsten att delta” en möjlighet för dig som redan är yrkesverksamma och etablerade kulturskapare i Sverige att skapa nya kontaktytor och nätverk med kollegor som har internationell kompetens.

Vi matchar dig med en kollega med annan bakgrund. Projektet är uppbyggt kring det personliga mötet, där bägge parter lär av varandra. Men ni bjuds även in till större träffar för nätverkande och branschinformation.
”Konsten att delta” finns där våra deltagare finns. De matchade kollegorna avgör själva hur och när de träffas.

Välkommen att bli en del av projektet!

Du anmäler dig på https://konstenattdelta.se/

Förlängd ansökningstid: PLATSER SOM BLEV UTAN


Inbjudan att lämna intresseanmälan för skiss på fiktiv konstnärlig gestaltning vid Region Västerbottens lokaler där 1%-utsmyckningar uteblivit. Konstfrämjandet Västerbotten tillsammans med Konstnärscentrum Nord bjuder in konstnärer att söka totalt fyra skissuppdrag för fiktiva konstnärliga gestaltningar i Region Västerbottens lokaler.
OBS! Förlängd ansökningstid till den 30 november.

(mer …)

OPEN CALL:
Mentorsprogram för nyutexaminerade

Mentorsprogram

Är du avgångsstudent vid en konsthögskola?

Vill du få stöd i övergången till yrkeslivet?

Konstnärscentrum utlyser nu ett Open Call för ett mentorsprogram där en avgångselev från varje konsthögskola får möjlighet att arbeta med stöd av en etablerad konstnär under hösten 2022.

Observera att det gäller dig som tagit en examen (BFA eller MFA) inom FRI KONST (det alltså gäller inte för andra utbildningar).

Genom mentorsprogrammet får du stöd i att söka offentliga gestaltningsuppdrag. Du får tips och råd om hur du kan navigera i arbetslivet och du får respons på ditt arbete från en mer etablerad konstnär.

 

(mer …)

Open Call. Artist in residence i Prag

Sök Artist-in-residence vid Karlsuniversitetet i Prag senast den sista april 2022.

AiR@CU (Artist in Residence at Charles University) bjuder in en konstnär att spendera september och oktober i Prag, Tjeckien. Projektet erbjuder ett stipendium om 34 000 SEK, tillgång till bibliotek och utbyte med forskare och det arbete som pågår vid Mistra Environmental Communication.

–Vi ber konstnärer att ansöka med projekt som korsar akademi med konst och relaterar till miljökommunikation och Mistra Environmental Communications forskningsprojekt, berättar Björn Eriksson som är koordinator för Artist in Residence-programmet.

Mer information om vistelsen och ansökan finns på https://mistra.fsv.cuni.cz/air-cu</p