Kallelse till digitalt årsmöte 20/3 kl 15.

Årsmöte 20 mars kl 15 över nätet

Lördagen 20 mars håller KonstnärsCentrum Nord årsmöte. Precis som förra året tvingar den pågående pandemin oss att hålla mötet digitalt. Mötet kommer använda sig av programmet Zoom. En länk skickas via e-post till de som anmält sig strax innan mötets öppnande.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast 1:a februari. De medlemmar som saknar e-post kommer bli kontaktade på annat sätt.

Mötesdokument och inbjudan finns på länken nedan:
Kallelse till årsmöte Konstnärscentrum Nord 2021

Välkommen!

// Styrelsen

Introduktionsträff till Konstdepartementet

13 oktober, kl 14.00 – 16.00, via Zoom

Konstdepartementet är en webbplattform där professionella konstnärer, konsthantverkare och slöjdare kan presentera idéer för ex Skapande Skola projekt och på så sätt skapa fler uppdrag.

Projektledare Camilla Eltell går igenom hur plattformen fungerar och hur du som konstnär kan bli en del av den. Hon kommer att ge generella tips och visa exempel. Du får även träffa konstnärer som har erfarenhet av att arbeta i skolan.
 
Det blir tillfälle till diskussion och frågestund under kursen.

Anmäl dig kostnadsfritt på Resurscentrum i Norrbottens hemsida.
Öppet för alla Konsntnärscentrum Nords medlemmar
Klicka här för att komma till anmälan på Resurscentrum i Norrbottens hemsida