OPEN CALLS I NORRLAND

Flera allmänna upprop för inköp av konst pågår just nu i Norrland. Några regioner arrangerar digitala portfoliovisningar för att bistå Statens konstråd med extra inköp under 2021. De fyra nordligaste regionerna efterlyser dessutom konst till sina vårdmiljöer. Se vad som gäller i just din region.

I Region Gävleborg

Digital portfoliovisning.
Norrlandsregionerna och Föreningen Sveriges konstkonsulenter kommer under våren arrangera portfoliovisningar för att bistå  bland annat Staten Konstråd med extra inköp under 2021.Ansökan öppen tom 5 april 2021.

Detaljer om portfoliovisningen finns att läsa på Region Gävleborgs hemsida

 

Tre konstnärskap sökes.
Konstfrämjandet Gävleborg söker tre konstnärskap till konstprojektet ”Det finns i skogen”! Ansök senast 28 mars 2021.

Detaljer om Det finns i Skogen finns på Konstfrämjandet Gävleborgs hemsida.

 

I Region Västernorrland

Digital Portfoliovisning.
Norrlandsregionerna och Föreningen Sveriges konstkonsulenter kommer under våren arrangera portfoliovisningar för att bistå  bland annat Staten Konstråd med extra inköp under 2021. Ansökan öppen tom 31 mars 2021.

Detaljer om portfoliovisningen finns att läsa på Region Västernorrlands hemsida 

Se också nedan.

I Region Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Konstnärer från Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten bjuds in att presentera verk och har möjlighet att bli inköpt av någon eller några av de fyra regionerna. Verken ska placeras i offentliga vårdmiljöer och möta människor i livets alla skeenden

Ansökan öppen tom 31 mars.

Detaljer om presentationen finns att läsa på Region Jämtland Härjedalens hemsida

Detaljer om presentationen finns att läsa på Region Västerbottens hemsida

Känner du till fler Open Calls så hör av dig till KonstnärsCentrum Nord

Kallelse till digitalt årsmöte 20/3 kl 15.

Årsmöte 20 mars kl 15 över nätet

Lördagen 20 mars håller KonstnärsCentrum Nord årsmöte. Precis som förra året tvingar den pågående pandemin oss att hålla mötet digitalt. Mötet kommer använda sig av programmet Zoom. En länk skickas via e-post till de som anmält sig strax innan mötets öppnande.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast 1:a februari. De medlemmar som saknar e-post kommer bli kontaktade på annat sätt.

Mötesdokument och inbjudan finns på länken nedan:
Kallelse till årsmöte Konstnärscentrum Nord 2021

Välkommen!

// Styrelsen

Introduktionsträff till Konstdepartementet

13 oktober, kl 14.00 – 16.00, via Zoom

Konstdepartementet är en webbplattform där professionella konstnärer, konsthantverkare och slöjdare kan presentera idéer för ex Skapande Skola projekt och på så sätt skapa fler uppdrag.

Projektledare Camilla Eltell går igenom hur plattformen fungerar och hur du som konstnär kan bli en del av den. Hon kommer att ge generella tips och visa exempel. Du får även träffa konstnärer som har erfarenhet av att arbeta i skolan.
 
Det blir tillfälle till diskussion och frågestund under kursen.

Anmäl dig kostnadsfritt på Resurscentrum i Norrbottens hemsida.
Öppet för alla Konsntnärscentrum Nords medlemmar
Klicka här för att komma till anmälan på Resurscentrum i Norrbottens hemsida