Artist in Residence Niederösterreich, Österrike 2020

Nu är det dags att ansöka om Artist in Residence
Niederösterreich, Österrike 2020.

ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med AIR KREMS, numera AIR Niederösterreich i Österrike.
Krems är en liten stad ca 8 mil från Wien.
Alla ÖKKV:s medlemmar, alla Kc-Nords medlemmar och alla konstnärer i norrland kan söka.
Ansökan ska vara ÖKKV tillhanda senast 1 oktober 2019 och gjord som en pdf.
Perioden är april månad 2020.
Man får tillgång till bostad och ateljé samt 1300 euro i fickpengar.

Mer info >>

Beviljade projekt 2019-1

Andreas Brännström – Möjlig minneslund
Gunilla Samberg – Min kropp
Gustaf Londré – To marsch, to marsch
Gustaf Lord – Ringar på vattnet
Helena Wikström – Mutoscope
Maria Lagerborg – Maybe moving
Nils Hedenskog – PAN
Åsa Hedberg– Att pinka revir!

Ny styrelse

Efter årsmötet i Gävle 23 mars har vi nu denna styrelse:

Eirin Pedersen, Maria Lewis, Marie Lindberg och Hans Kvam. I datorn nye ordförande Rebecka Adelhult Feklistoff. I mobilen nye suppleanten Karin Hesse. Bakom kameran Bengt Frank.
Eirin Pedersen, Maria Lewis, Marie Lindberg och Hans Kvam. I datorn nye ordförande Rebecka Adelhult Feklistoff. I mobilen nye suppleanten Karin Hesse. Bakom kameran Bengt Frank.

Ansvarsområden:
Ordförande/konstprojekt/medlemsinformation REBECKA ADELHULT FEKLISTOFF
Vice ordförande / ekonomiansvarig ( tills vidare 1 år ) EIRIN PEDERSEN
Branschdagar / Utvecklingsansvarig MARIE LINDGREN
Branschdagar 2019 MARIA LEWIS
Medlemsfrågor / webbansvarig BENGT FRANK
Suppleant / Idéskissansvarig HANS KVAM
Suppleant KARIN HESSE