OPEN CALLS I NORRLAND

Flera allmänna upprop för inköp av konst pågår just nu i Norrland. Några regioner arrangerar digitala portfoliovisningar för att bistå Statens konstråd med extra inköp under 2021. De fyra nordligaste regionerna efterlyser dessutom konst till sina vårdmiljöer. Se vad som gäller i just din region.

I Region Gävleborg

Digital portfoliovisning.
Norrlandsregionerna och Föreningen Sveriges konstkonsulenter kommer under våren arrangera portfoliovisningar för att bistå  bland annat Staten Konstråd med extra inköp under 2021.Ansökan öppen tom 5 april 2021.

Detaljer om portfoliovisningen finns att läsa på Region Gävleborgs hemsida

 

Tre konstnärskap sökes.
Konstfrämjandet Gävleborg söker tre konstnärskap till konstprojektet ”Det finns i skogen”! Ansök senast 28 mars 2021.

Detaljer om Det finns i Skogen finns på Konstfrämjandet Gävleborgs hemsida.

 

I Region Västernorrland

Digital Portfoliovisning.
Norrlandsregionerna och Föreningen Sveriges konstkonsulenter kommer under våren arrangera portfoliovisningar för att bistå  bland annat Staten Konstråd med extra inköp under 2021. Ansökan öppen tom 31 mars 2021.

Detaljer om portfoliovisningen finns att läsa på Region Västernorrlands hemsida 

Se också nedan.

I Region Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Konstnärer från Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten bjuds in att presentera verk och har möjlighet att bli inköpt av någon eller några av de fyra regionerna. Verken ska placeras i offentliga vårdmiljöer och möta människor i livets alla skeenden

Ansökan öppen tom 31 mars.

Detaljer om presentationen finns att läsa på Region Jämtland Härjedalens hemsida

Detaljer om presentationen finns att läsa på Region Västerbottens hemsida

Känner du till fler Open Calls så hör av dig till KonstnärsCentrum Nord

Kallelse till digitalt årsmöte 20/3 kl 15.

Årsmöte 20 mars kl 15 över nätet

Lördagen 20 mars håller KonstnärsCentrum Nord årsmöte. Precis som förra året tvingar den pågående pandemin oss att hålla mötet digitalt. Mötet kommer använda sig av programmet Zoom. En länk skickas via e-post till de som anmält sig strax innan mötets öppnande.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast 1:a februari. De medlemmar som saknar e-post kommer bli kontaktade på annat sätt.

Mötesdokument och inbjudan finns på länken nedan:
Kallelse till årsmöte Konstnärscentrum Nord 2021

Välkommen!

// Styrelsen

Sökes: Verksamhetsutvecklare på 50% till Konstnärscentrum nationellt

Skapa nya möjligheter för konstnärer!
Konstnärscentrum söker nu en nationell verksamhetsutvecklare för utbildning, marknadsföring och digitalisering.

Tjänsten är en anställning på 50 % i elva månader från och med 1 mars 2021, med eventuell möjlighet till förlängning. Då verksamheten utgår från konstnärers behov syns helst en person med yrkeserfarenhet inom bildkonstområdet på tjänsten.

Konstnärscentrum söker dig som är utåtriktad, social och organiserad, med lyhördhet för hur behov kan se ut i olika sammanhang. Då verksamheten är liten krävs självständighet i arbetet.

Arbetsuppgifter: Organisering och administration av befintliga medlemsutbildningar i hela landet, samordning och utveckling av marknadsföringsinsatser riktade till beställare av konst i offentliga rum, arbete med digitaliseringsinsatser för bildkonstnärer. Arbetet sker i tät samverkan med Konstnärscentrums nationella ordförande, och i dialog med de fem regionala förbunden.

Krav: Konstnärlig utbildning och yrkeserfarenhet på bildkonstområdet. Hög kunskap inom projektledning och budgetarbete. Mycket god skrivförmåga. Digital kompetens.

Meriterande: Erfarenheter från kulturpolitiska sammanhang, arkitekt- eller byggbranschen, arbete med offentliga gestaltningsuppdrag. Erfarenhet från olika geografiska områden med skilda förutsättningar.

Konstnärscentrum är en medlemsorganisation som möjliggör konstnärliga uppdrag och kunskapsutveckling för yrkesverksamma konstnärer. Verksamheten har länge varit helt uppdelad mellan fem regionala förbund, men nu sker en utveckling mot större samordning och delning av gemensamma resurser.

Maila en presentation av dig själv och en beskrivning av varför du skulle passa för tjänsten, utifrån din bakgrund, dina erfarenheter och hur du skulle ta dig an uppdraget!

Max 2500 tecken

Svar senast 15 januari till: anna.ridderstad(at)kcost.se