Beviljade projekt 2019-1

Andreas Brännström – Möjlig minneslund
Gunilla Samberg – Min kropp
Gustaf Londré – To marsch, to marsch
Gustaf Lord – Ringar på vattnet
Helena Wikström – Mutoscope
Maria Lagerborg – Maybe moving
Nils Hedenskog – PAN
Åsa Hedberg– Att pinka revir!

Ny styrelse

Efter årsmötet i Gävle 23 mars har vi nu denna styrelse:

Eirin Pedersen, Maria Lewis, Marie Lindberg och Hans Kvam. I datorn nye ordförande Rebecka Adelhult Feklistoff. I mobilen nye suppleanten Karin Hesse. Bakom kameran Bengt Frank.
Eirin Pedersen, Maria Lewis, Marie Lindberg och Hans Kvam. I datorn nye ordförande Rebecka Adelhult Feklistoff. I mobilen nye suppleanten Karin Hesse. Bakom kameran Bengt Frank.

Ansvarsområden:
Ordförande/konstprojekt/medlemsinformation REBECKA ADELHULT FEKLISTOFF
Vice ordförande / ekonomiansvarig ( tills vidare 1 år ) EIRIN PEDERSEN
Branschdagar / Utvecklingsansvarig MARIE LINDGREN
Branschdagar 2019 MARIA LEWIS
Medlemsfrågor / webbansvarig BENGT FRANK
Suppleant / Idéskissansvarig HANS KVAM
Suppleant KARIN HESSE