Introduktionsträff till Konstdepartementet

13 oktober, kl 14.00 – 16.00, via Zoom

Konstdepartementet är en webbplattform där professionella konstnärer, konsthantverkare och slöjdare kan presentera idéer för ex Skapande Skola projekt och på så sätt skapa fler uppdrag.

Projektledare Camilla Eltell går igenom hur plattformen fungerar och hur du som konstnär kan bli en del av den. Hon kommer att ge generella tips och visa exempel. Du får även träffa konstnärer som har erfarenhet av att arbeta i skolan.
 
Det blir tillfälle till diskussion och frågestund under kursen.

Anmäl dig kostnadsfritt på Resurscentrum i Norrbottens hemsida.
Öppet för alla Konsntnärscentrum Nords medlemmar
Klicka här för att komma till anmälan på Resurscentrum i Norrbottens hemsida

Årsmötet 2020

Konstnärscentrum Nords årsmöte genomfördes via Skype i lördags (9/5). Så kan det också göras. Ny styrelse är nu vald med fyra nya ledamöter och den har konstituerat sig på följande sätt:

Ordinarie ledamöter
Rebecka Adelhult Feklistoff (Västerbotten) (ordförande/ekonomi/nyhetsbrev/Instagram)
Maria Lewis (Gävleborg) – vice ordförande/skapande skola
Emil Österholm (ny Västernorrland)  – konstprojekt
Eirin Pedersen (Jämtland Härjedalen) –  idéskiss/Facebook
Gustaf Lord (ny Gävleborg) – hemsida

Suppleanter
Maria Ahlström (ny Jämtland Härjedalen)  – medlemsfrågor
Karin Öst (ny Gävleborg)

Beviljade projekt- och skissmedel

Till denna ansökningsomgång hade vi lyckats skrapa ihop 50 000 kr extra  av projekt- och idéskissbidrag och kunde dela ut 160 000 kr. Anledningen var att vi hade ett överskott efter BRAK 2019 och att styrelsemötena kommer att bli billigare när de genomförs via Skype.

Projektmedel
Till denna ansökningsomgång hade Konstnärscentrum Nord mottagit 21 st projektansökningar till en sammanlagd summa av 509 100.

Beviljade 140 000 kr har fördelats enligt:
Jenny Persson – Svart, vitt och gråskalan däremellan 15 000 :-
Johannes Samuelsson – Robertsforsgruppen 7 500:-
Kerstin Lindström – Knutpunkt 10 000:-
Knutte Wester – You can´t show my face 15 000:-
Linda Spjut – Gråtkväde 12 000:-
Linda Svedberg – Hägring 15 000:-
Malin Wikström – Avståndet mellan oss 12 000:-
Mikael Arvidsson – Nya perspektiv från ett berg 12 000:-
Peter Endahl – Är Gävle lilla Paris? 7 500:-
Seyda (Sida Mohammed) – Fotoprojekt för Gävles hjältar 10 000:-
Therese K Agdler – Kartografi 15 000:-
Ina Palm – Den ensamma tranans dans 9 000:-

Idéskiss
Till denna ansökningsomgång hade det 5 ansökningar inkommit.
Beviljade
Elin Alexandra Sundström 10 000:-
Anita Berg 10 000:-