För konstnärer i Gävleborg:

Arvoderad kurs i Skapande Skola-projekt

En glad flicka med färg på handen
Skärmdump från Region Gävleborgs hemsida, 1 nov. 2021

Region Gävleborg bjuder i samarbete med Konstnärscentrum Nord och Studieförbundet Vuxenskolan in tio bild- och formkonstnärer i Gävleborg till en arvoderad (5000 kr) studiecirkel med mål att ta fram bokningsbara Skapande Skola-projekt.

Studiecirkeln äger rum vid fem tillfällen dagtid under våren 2022, torsdagarna den 10 februari, 17 februari, 24 februari, 17 mars och avslutas med en presentation i samband med de regionala utbudsdagarna på Konserthuset i Gävle den 26-27 april 2022.

Skapande skola ska innehålla ”medskapande processer, vidga vyer, befrukta den vanliga skolan” och mycket annat. Detta ska ske genom kontakten med ett konstnärskap. Det kan vara workshops, ateljébesök eller andra projekt men där mötet med din konstnärliga praktik är det centrala. Hur detta kan gå till för just dig som kulturskapare är det vi ska prata om och undersöka tillsammans i studiecirkeln.

Läs mer och anmäl dig senast 30:e november på Region Gävleborg hemsida.

Svetskurs på KKV Bohuslän

Konstnärscentrum arrangerar Svetskurs tillsammans med KKV Bohuslän! Våra medlemmar får möjlighet att lära sig grunderna i svetsning i den fantastiska miljön kring KKV Bohohuslän. Vi går igenom olika typer av svetsning och hur man kan använda dem. Du får lära dig att på ett säkert sätt hantera olika svetsar och verkstadsmaskiner som används tillsammans med dem. Kursen startar kl.10 med fika, presentation och genomgång. Bär skyddsskor, hörselskydd, handskar, skyddsglasögon och oömma kläder i bomull, ej nylon eller sådant som lätt brinner.

Datum: 18/9-19/9

Kursledare: Andreas Bohlin

Deltagare: max 6 st

Anmälan: Intresseanmälan till kursen görs här. Du får besked 6 september om bekräftad kursplats!

Kursavgift: 300 kr betalas till KKV-Bohuslän, Konstnärscentrum står för resterande kursavgift. Material ingår i kursavgiften. Kursdeltagare kan boka boende via telefon 0523 – 518 95 eller via mail info@kkv-b.se. Ange namn och kontaktuppgifter. Boka ditt boende efter bekräftad kursplats. Vi har möjlighet att erbjuda övernattningsrum i mån av plats, detta bokas in separat enl. Prislista. Kursdeltagare arrangerar själva med resa.

(mer …)

1/9 + 8/9 Starta konstnärligt företag – en onlinekurs i två delar

Peter Granström från Transit håller en online-kurs i två delar för medlemmar som vill starta företag samt få hjälp med praktiska frågor kring att driva konstnärlig verksamhet. Gratis. OBS! Anmälan görs separat till varje del.

Del 1

(1 september kl. 13-15 ) består av föreläsningen ”Starta företag för konstnärer”

Anmälan del 1 görs här.

Del 2

(8 september kl. 13-15) är en en workshop i ”att starta konstnärlig verksamhet”.

Anmälan del 2 görs här.

(mer …)

24/8 Skolworkshop med Konstdepartementet

Konstdepartementet är en digital plattform som erbjuder skolor workshops med professionella konstnärer inom bild- och formområdet, knutna till skolans olika ämnen. Nu finns det möjlighet för tio medlemmar att producera en presentation till konstdepartementets hemsida och få ett arvode om 3000 kr exklusive moms för sitt deltagande.

Workshopen äger rum den 24/8 kl 14.00 – 15.30. Anmälan görs här.  Då det begränsat med platser kan ett urval komma att göras. För att delta krävs att du är medlem i någon av Konstnärscentrums regionala föreningar.  Läs mer om medlemskap här.

(mer …)