Nyhetsbrev juni

Utdelade projektmedel
Den 21-22 maj höll styrelsen möte i ett soligt och varmt Gävle. Den viktigaste punkten på dagordningen var naturligtvis genomgången av ansökningar och beslut om fördelning av medel. Denna gång hade 8 projektmedelsansökningar, om sammanlagt ca 140.000 kr, inkommit och 95.000 kr fördelades på dessa. Idéskissansökningarna lyste dock med sin frånvaro.

Kriterier för projektansökningar
Kriterierna för projektmedelsansökningar har ändrats. De kommer inom kort att läggas upp på hemsidan.

GDPR
Ni finner information om dataskyddsförordningen GDPR och Kc Nords medlemsregister  under länken MEDLEM.

Läs hela nyhetsbrevet >>