Tredagarskurs: Videodokumentera verk

Plats: online
Datum: 16/11, 23/11, 30/11 2021 (heldagar)
Kursledare: Svante Larsson
Nivå: Nybörjare
Deltagare: max 15 st.

Anmälan: Anmäl dig till kursen här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar.

Vikten av att kunna dokumentera dina verk på ett bra sätt går inte att överskatta och många väljer nu att dokumentera skulptur, installationer eller utställningar med video i tillägg till foto. Det här är en kurs som anpassas till din nivå och till din egen utrustning. Du behöver ha en kamera och en dator. Allt från en avancerad videokamera till en vanlig enkel mobilkamera fungerar bra. Kursen genomförs med mötesverktyget Zoom och det innebär att alla möten och föreläsningar sker online. (Du får en länk till din e-post inför varje möte.) 

Läs igenom all information här innan du anmäler dig och försäkra dig om att du kommer kunna vara med under alla tre kursdagarna. Du behöver boka in heldagar klockan 09:00-15:30 den 16, 23 och den 30 november. Observera att du även behöver avsätta tid för arbete med uppgifter utanför schemalagd kurstid.

(mer…)

9/11 Photoshop-kurs för nybörjare

Lär dig bildbehandla i Adobe Camera Raw och Photoshop!

Plats: onlinekurs

Datum: 9/11 2021 (heldag)

Kursledare: Eva-Teréz Gölin

Nivå: Nybörjare

Deltagare: max 12 st.

Anmälan: Anmäl dig till kursen här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar.

Den fotografiska bilden kan användas både som ett konstnärligt uttryck och för att dokumentera verk och utställningar. Med hjälp av Camera Raw har det blivit lättare att justera färg och kontrast i olika slags bildmaterial.  Kursen kommer att fokusera på bildbehandling av installationsbilder samt att anpassa dem för skärmvisning. Du får lära dig att orientera dig i Bridge, Adobe Camera Raw och Photoshop gränssnitt, samt att använda grundläggande verktyg för bildbehandling. Du lär dig att justera färg och kontrast, samt anpassa bildernas storlek och färgrymd för publicering på webb eller att användas i ansökningar. 

(mer…)

Kurs 8/11 Säker materialanvändning i egen ateljé

Plats: onlinekurs
Datum: 8/11 2021 (heldag)
Kursledare: Johan Paalzow
Deltagare: max 15 st.
Anmälan: Anmäl dig till kursen här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar.

Då många konstnärer under sin utbildning saknat praktisk genomgång av olika material håller vi nu  kurs i materialkännedom för våra medlemmar. Med kursledare Johan Paalzow går vi igenom hur en kan arbeta säkert med hållbara material i egen ateljé och hur och när en ska använda skyddsutrustning. Vi går igenom material som kan användas i skulpturala verk och vilka en kan arbeta med inomhus, utomhus samt vilka som kräver särskilt anpassad lokal. När en behöver ha mask eller annan skyddsutrustning och vilken typ som krävs för vilka material. 

(mer…)

17 november: Ateljéträff med Lap-See Lam

Plats: online
Datum: 17/11 2021 (16:00-18:00)
Samtalsledare: Kristoffer Svenberg
Deltagare: max 25 st
Anmälan: Anmälan till samtalet görs här . För att delta krävs att du är medlem i någon av Konstnärscentrums regionala föreningar.

Ta en kaffe med konstnären Lap-See Lam! Välj om du vill vara med och prata eller bara lyssna när Kristoffer Svenberg modererar ett samtal som fördjupar sig i Lap-See Lams konstnärskap.

Lap-See Lam (f. 1990, Stockholm ) mottog i år  Dagens Nyheters Kulturpris för sitt verk ’Phantom Banquet’. I sin konst uppmärksammar Lap-See Lam den svenska kinakrogens kulturhistoria som har ett nära samband med de globala spåren av den Hongkong-kinesiska diasporan. Genom en sorts magisk realism och tekniker som 3D-skanning, VR och animation undersöker hon platsbegreppets relation till föreställningar om kulturell identitet och tillhörighet. 

(mer…)

Kurs: Att söka finansiering med Transit Kulturinkubator

Plats: onlinekurs

Datum: 27/10 2021 (heldag 09-12+13-16)

Kursledare: Peter Gahnström från Transit Kulturinkubator

Nivå: Nybörjare

Deltagare: max 20 st.

Anmälan: Anmäl dig till kursen här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar.

 

Vi går igenom vilka finansieringsalternativ som finns inom konst- och kultursektorn samt tips

och råd för att skriva ansökningar. Vi får exempelpresentationer med regionala bidragsansökningar och Sara Lönnroth från Konstnärsnämnden pratar om deras bidragsansökningar och hur en kan tänka där.

(mer…)