17 november: Ateljéträff med Lap-See Lam

Plats: online
Datum: 17/11 2021 (16:00-18:00)
Samtalsledare: Kristoffer Svenberg
Deltagare: max 25 st
Anmälan: Anmälan till samtalet görs här . För att delta krävs att du är medlem i någon av Konstnärscentrums regionala föreningar.

Ta en kaffe med konstnären Lap-See Lam! Välj om du vill vara med och prata eller bara lyssna när Kristoffer Svenberg modererar ett samtal som fördjupar sig i Lap-See Lams konstnärskap.

Lap-See Lam (f. 1990, Stockholm ) mottog i år  Dagens Nyheters Kulturpris för sitt verk ’Phantom Banquet’. I sin konst uppmärksammar Lap-See Lam den svenska kinakrogens kulturhistoria som har ett nära samband med de globala spåren av den Hongkong-kinesiska diasporan. Genom en sorts magisk realism och tekniker som 3D-skanning, VR och animation undersöker hon platsbegreppets relation till föreställningar om kulturell identitet och tillhörighet. 

(mer…)

Kurs: Att söka finansiering med Transit Kulturinkubator

Plats: onlinekurs

Datum: 27/10 2021 (heldag 09-12+13-16)

Kursledare: Peter Gahnström från Transit Kulturinkubator

Nivå: Nybörjare

Deltagare: max 20 st.

Anmälan: Anmäl dig till kursen här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar.

 

Vi går igenom vilka finansieringsalternativ som finns inom konst- och kultursektorn samt tips

och råd för att skriva ansökningar. Vi får exempelpresentationer med regionala bidragsansökningar och Sara Lönnroth från Konstnärsnämnden pratar om deras bidragsansökningar och hur en kan tänka där.

(mer…)

3/11 Ateljéträff med Salad Hilowle

Plats: online
Datum: 3/11 2021 (16:00-18:00)
Samtalsledare: Kristoffer Svenberg
Deltagare: max 25 st
Anmälan: Anmälan till samtalet görs här . För att delta krävs att du är medlem i någon av Konstnärscentrums regionala föreningar.

Ta en kaffe med konstnären Salad Hilowle! Välj om du vill vara med och prata eller bara lyssna när Kristoffer Svenberg modererar ett samtal som fördjupar sig i Salad Hilowles konstnärskap.

Salad Hilowle (f. 1986, Mogadishu) är är konstnär, filmare och konstpedagog uppvuxen i Gävle utbildad vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan. Hilowles undersöker den afro-svenska diasporans historiska rötter i Sverige och länkar med samtiden. Hans konstnärskap rör sig mellan film, foto och installation och kretsar kring identitet, minnen och plats, synliggörande och mellanförskap. Hilowle står bland annat bakom de prisade kortfilmerna Erinra, Brev till Sverige och Waryaa. Det har lett till att han fick Filmakademiens Kurt Linder stipendium 2021 för sin säregna filmspråk. 

(mer…)