Exempel på idéskisser som blev projekt

Genom Konstnärscentrum Nords bidrag till idéskiss har medlem möjlighet att själv initiera och utföra en idéskiss för konstnärlig gestaltning.

Ansökan sker i två steg och förutsätter att en uppdragsgivare har kontaktats och är intresserad av ett gestaltningsförslag.

Först efter presentationens genomförande och uppdragsgivares signatur kan idéskissbidraget rekvireras.

Idéskissarvode är skattepliktigt och erhålles max en gång per år.

Ansökningsblankett hittar du här på vår hemsida eller kan rekvireras från medlemsansvarig. Kontakta idéskissansvarig om du har frågor om bidraget.

Ansökan skickas per post till idéskissansvarig och ska vara hen tillhanda senast:

15 april
15 oktober

För föranmälan idéskiss, klicka på resp länk nedan.
PDF-dokumentet är digitalt ifyllningsbar.

Hämta blankett

För rekvisition av idéskissbidrag. PDF-dokumentet är digitalt ifyllningsbar.

Hämta blankett

1. Hämta blankett 2. Spara på din dator 3. Öppna och  fyll i