Plats: onlinekurs
Datum: 8/11 2021 (heldag)
Kursledare: Johan Paalzow
Deltagare: max 15 st.
Anmälan: Anmäl dig till kursen här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar.

Då många konstnärer under sin utbildning saknat praktisk genomgång av olika material håller vi nu  kurs i materialkännedom för våra medlemmar. Med kursledare Johan Paalzow går vi igenom hur en kan arbeta säkert med hållbara material i egen ateljé och hur och när en ska använda skyddsutrustning. Vi går igenom material som kan användas i skulpturala verk och vilka en kan arbeta med inomhus, utomhus samt vilka som kräver särskilt anpassad lokal. När en behöver ha mask eller annan skyddsutrustning och vilken typ som krävs för vilka material. 

Flera av oss arbetar i många olika material och discipliner och inte sällan utan grundläggande kunskaper. Vi vill fortbildas i hur vi arbetar säkert och vilka material som faktiskt kan hålla i väder och vind (utan att vara giftiga för naturen då verket är färdigt). Kursen lämpar sig extra bra till dig som vill arbeta med offentliga gestaltningsuppdrag och vill lära dig hur du kan producera hållbara verk på ett säkert vis. 

Kursledare Johan Paalzow är konstnär och arbetar framförallt med skulptur för det offentliga rummet. Han var tidigare ansvarig för skulpturverkstan för studenterna i fri konst på Konstfack och har lång erfarenhet av vägledning i materialanvändning. Hans skulpturer är lekfulla och kan ses på många platser runt om i landet. 

 

  • Till kursen följer ett enkelt kurskompendium med information om olika material, hur de står sig i väder och vind och vilka säkerhetsåtgärder som krävs vid bearbetning.