Plats: onlinekurs

Datum: 27/10 2021 (heldag 09-12+13-16)

Kursledare: Peter Gahnström från Transit Kulturinkubator

Nivå: Nybörjare

Deltagare: max 20 st.

Anmälan: Anmäl dig till kursen här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar.

 

Vi går igenom vilka finansieringsalternativ som finns inom konst- och kultursektorn samt tips

och råd för att skriva ansökningar. Vi får exempelpresentationer med regionala bidragsansökningar och Sara Lönnroth från Konstnärsnämnden pratar om deras bidragsansökningar och hur en kan tänka där.

Under förmiddagen startar kursen i föreläsningsform med en lång efterföljande frågestund. Syftet är att skriva en ansökan, och få och ge feedback för övning eller faktisk ansökan.

Eftermiddagen är utformat i workshopformat där deltagarna har påbörjat en ansökan innan kursstart och får skriva vidare på den under workshopen för att sedan i mindre grupper ge feedback på varandras ansökningar. Att ge feedback på andra ansökningar ger god insikt som sedan kan appliceras på den egna ansökan. Grupparbetet avslutas med att gruppen utser vilken av ansökningarna som ”beviljas”, detta för att få testa på att ”välja” ut en ansökan.

 

Observera: Deltagarna måste vid kurrstart ha en påbörjad ansökan som de tar med och skriver vidare på den under workshopen. I mindre grupper ge feedback på varandras ansökningar ingår i upplägget. Workshopen kan med fördel kopplas till en faktisk utlysning och i relationen till den deadlinen eller så väljer deltagarna själva vilken utlysning deras ansökan är kopplad till. Båda behöver ha med en länk eller underlag till utlysningen/ansökningskriterierna så gruppdeltagarna vet vad som gäller från just den bidragsgivaren.

 

Kort om Peter Gahnström

Peter är utbildad kulturproducent och konstnär, och har varit verksam sedan 2006. Med många års erfarenhet av att driva större kulturprojekt, främst inom det publika fältet, besitter han kunskaper inom budget, personalplanering samt stödsystem för konstnärer och kulturskapare. Tidigare innovationsrådgivare och numera coach och tillförordnad verksamhetsledare på Transit.

 

Kort om Transit Kulturinkubator

Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare.Transit arbetar för att konstnärskapet ska ges bästa möjliga grogrund. Den enskilde konstnärens verksamhet utgår från dennes konstnärskap och arbete och utifrån det kan verksamheten utvecklas och struktureras.

 

Transit  ger frilansande konstnärer Tid, Råd, och Rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. De  erbjuder dem möjligheter, resurser, stöd och metod att förstärka sina professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

Sara Lönnroth från Konstnärsnämnden gästar kursen och berättar kort om Konstnärsnämndens bidragsformer och trygghetssystem för konstnärer.