Dramaturgi, berättande och digitala distributionskanaler – producerat i samarbete med Kulturakademin

Plats: online
Datum: 17/3, 31/3, 21/4 kl: 09:00-12:00 (Utöver de planerade onlineträffarna kan inspelat material ses i valfri takt under perioden.)
Kursledare: Kristian Berglund
Deltagare: max 12 st
Anmälan: Ansök till kursen senast 20 februari 2022 via Kulturakademins hemsida.
Minst hälften av kursens platser är reserverade för Konstnärscentrums medlemmar.

Kursbeskrivning

Video och andra typer av rörlig bild är ett effektivt sätt att kommunicera som tar allt större plats del i vår mediala vardag. Kursen syftar till att ge dig verktygen att presentera dig själv och ditt konstnärskap i videoform. Vi kommer att titta närmare på hur och vad du vill berätta – både när det gäller dramaturgi och innehåll och hur du med tekniskt enkla medel kan göra en konstnärspresentation i videoform.

Under kursen kommer vi tillsammans undersöka hur du vill använda själva mediet – video kan vara en kombination av ljud, filmat material, stillbilder och grafik. Efter genomgången kurs kommer du ha producerat en första kort presentation av dig själv och ditt konstnärskap. Samt stärkt din förmåga att marknadsföra dig själv och ditt konstnärskap i olika digitala kanaler.

Kursens syfte är att ge ökad kunskap kring olika digitala distributionskanaler för video och teknisk kunskap kring inspelning, intervju och redigering. Dessutom kommer du få en fördjupad kunskap kring rörlig bild, dramaturgi och visuellt berättande.

Kursupplägg

Kursen består av fem videolektioner och tre digitala lektioner via zoom där vi får möjlighet att tillsammans se och diskutera era projekt under arbetets gång.

Digitala lektioner

Introduktion: Konstnärspresentationer – Hur kan man göra dem? Vad kan man ha dem till? Vem vill jag tala till?

Berättande: dramaturgi, uttryck och innehåll.

Medier: video som ett sammansatt verktyg. Inspelning: Intervju, kameror, ljus och ljud. Redigering, distribution och kanaler

Zoom-träffar

17/3 kl. 9-12 Introduktionsföreläsning: Vem vill du tala till?

31/3 kl. 9-12 Work in progress, gruppdiskussioner.

21/4 kl. 9-12 Avslutning. Hur tar jag steget vidare?

Förkunskaper

Grundläggande kunskap kring video/foto. Motsvarande Kulturakademins kurs Filma via mobiltelefonen. Tillgång till videoredigeringsprogram. (Kursen utgår från Adobes programserie men gratis version av DaVinci Resolve 17, iMovie eller motsvarande fungerar också). Vill du stärka din kunskap i klippning i DaVinci Resolve, se kursen Videoredigering i DaVinci Resolve. Tillgång till kamera med bra mikrofon, alternativt modern mobiltelefon.

Kursledare Kristian Berglund

Kristian är konstnär och medieproducent, utbildad vi konsthögskolorna i Umeå och Göteborg. Han kombinerar sin konstnärliga praktik med att arbeta med intervjuer och konstnärsporträtt, främst åt Nordiska Akvarellmuseet. Där producerar han rörligt innehåll för sociala medier och andra plattformar och har den senaste tiden också arbetat mycket med olika livestreamingprojekt. Kristian arbetar också olika frilansuppdrag som filmare och pedagog. Genom sin mångåriga erfarenhet att arbeta med konstnärsporträtt delar han med sig av både misstag och lärdomar. Vilka saker man inte ska missa vid inspelningen och vad man kan fixa i efterhand.

Kulturakademin

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling med såväl spets som bredd för professionella verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form i Västsverige. Ägare är Film i Väst, Göteborgs Operan, Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland.