Medlemmar »

Medlemskap i Kc Nord kan sökas av yrkesutövande konstnär skriven i något av de fem nordligaste länen. Som antagen medlem har du möjlighet att söka projektmedel och skissarvode från föreningen. Ansökningsblankett med kriterier för medlemskap hittar du här på vår hemsida eller kan rekvireras från medlemsansvarig. Serviceavgiften är för närvarande 200 kronor/år. Ansökan skickas per post till medlemsansvarig. Ansökan tas ej emot via e-post.

Sök medlemskap

Ansökan om medlemskap ska vara medlemsansvarig tillhanda:
15 april
15 oktober

Blankett för medlemsansökan:

Hämta blankett