Medlemmar »
Kc Nord upprätthåller ett medlemsregister med uppgifter om medlemmens namn, postadress, mailadress och eventuell hemsideadress.

Medlemsregistret finns till för att ett avtal med medlemmar ska kunna fullföljas – nyhetsbrev, medlemsavgifter m.m.
Ett unikt register omfattande konstnärer från de fem nordligaste länen där den enskilde medlemmen / konstnären kan kontaktas av intressenter via adressuppgiften.

Medlemsregistret finns dels som Excel-dokument i Google-molntjänst dels i databas/wordpress på denna hemsida.

Varje ny medlem som godkänts ( via särskild ansökningblankett ) läggs upp i registret.

Har medlemmen frågor om sitt medlemskap eller vill ta bort eller ändra något så kontaktas medlemsanvarig via mail: medlem@kc-nord.org. Ansvarig för medlemsregistret är för närvarande Maria Ahlström.

Kc Nords behandling av personuppgifter. Uppgifter till förteckning enligt 39§ Personuppgiftslagen sid 1 >>
Kc Nords behandling av personuppgifter. Uppgifter till förteckning enligt 39§ Personuppgiftslagen sid 2 >>