Mars 2018

Den 17 mars höll Kc Nord årsmöte, medlemsmöte – med bl.a. projektpresentation av Sandra Berg Mozard – och festmiddag på KKV i Härnösand. Verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet kommer att bli tillgängliga på hemsidan (under rubriken OM)

Ny styrelse

Vid årsmötet valdes en ny styrelse. Enda skillnaden från föregående år är att Mark Frygell har avgått och Maria Lewis har tillkommit. Eftersom Maria bor i Gävle kommer hon att, vid sidan om Marie Lindgren, bli en god förstärkning i det nu påbörjade arbetet inför BRAK. Maria kommer att ha hand om idéskissansökningar och Instagram. Övriga i styrelsen har fortsatt samma ansvarsområden som tidigare

Läs hela Nyhetsbrevet ( pdf ) 

Februari 2018

Hej medlem!

I januari träffades styrelsen i Gävle för årets första möte. Här kommer lite info och påminnelser om sådant som står framför oss.

BRAK 2019

Vi har nu börjat förbereda för kommande BRAK – branchdagar för konst i norr. Evenemanget kommer att förläggas till region Gävleborg och går av stapeln i september 2019.

Årsmöte 2018
Årsmötet hålls lördag 17 mars i Härnösand. Kallelse kommer med posten.

Läs hela Nyhetsbrevet ( pdf ) 

November 2017 

Hej medlem!

I början av november träffades styrelsen i Härnösand. Här kommer lite information från mötet.

Ansökningar 15 oktober 2017
Inför höstens deadline mottog styrelsen 13 ansökningar om projektmedel samt 1 ansökan om idéskissbidrag. Styrelsen har den här gången valt att fördela höstens medel, 110.000:-, mellan12 projekt som alla uppfyllde ansökningskriterierna och bedömdes vara lika angelägna.

Läs hela Nyhetsbrevet ( pdf )