Nyhetsbrev februari 2023 >>

Nyhetsbrev november 2022 >> 
Nyhetsbrev september 2022 >>
Nyhetsbrev juni 2022 / Inbjudan till BRAK >>
Nyhetsbrev april 2022 >>

Nyhetsbrev augusti 2021 >>

Nyhetsbrev juli 2021 >>

Nyhetsbrev april 2021

Nyhetsbrev mars 2021 / kallelse till årsmöte

Nyhetsbrev Januari 2021 >>


September 2020 >>

April 2020 >>

Oktober 2019 >>

September 2019 >>

Maj 2019 >>

April 2019

Den 23 mars höll Konstnärscentrum Nord årsmöte och medlemsmöte i Gävle på Vävaren. Förutom årsmötesförhandlingar, avtackades avgående styrelseledamöterna Kristina Nilsdotter och Eva-Leena Skarin. Jöran Österman presenterade ett berörande projekt som tilldelats medel av Konstnärscentrum Nord. Han har tillsammans med Karin Österman fotograferat nyfödda med värmekamera.

Läs hela nyhetsbrevet >> 

November 2018

Möte med Kulturrådet

Mötet med Kulturrådet handlade om två saker, dels att undersöka om det går att få ekonomiskt stöd för arrangerandet av branschdagar i Gävle 2019 och dels att undersöka rykten om att Konstnärscentrum Nord inte kan dela ut projektmedel till medlemmar.

Läs hela nyhetsbrevet >> 

Juni 2018

Utdelade projektmedel
Den 21-22 maj höll styrelsen möte i ett soligt och varmt Gävle. Den viktigaste punkten på dagordningen var naturligtvis genomgången av ansökningar och beslut om fördelning av medel. Denna gång hade 8 projektmedelsansökningar, om sammanlagt ca 140.000 kr, inkommit och 95.000 kr fördelades på dessa. Idéskissansökningarna lyste dock med sin frånvaro.

Kriterier för projektansökningar
Kriterierna för projektmedelsansökningar har ändrats. De kommer inom kort att läggas upp på hemsidan.

GDPR
Ni finner information om dataskyddsförordningen GDPR och Konstnärscentrum Nords medlemsregister  under länken MEDLEM.

Läs hela nyhetsbrevet >>

Mars 2018

Den 17 mars höll Konstnärscentrum Nord årsmöte, medlemsmöte – med bl.a. projektpresentation av Sandra Berg Mozard – och festmiddag på KKV i Härnösand. Verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet kommer att bli tillgängliga på hemsidan (under rubriken OM)

Ny styrelse

Vid årsmötet valdes en ny styrelse. Enda skillnaden från föregående år är att Mark Frygell har avgått och Maria Lewis har tillkommit. Eftersom Maria bor i Gävle kommer hon att, vid sidan om Marie Lindgren, bli en god förstärkning i det nu påbörjade arbetet inför BRAK. Maria kommer att ha hand om idéskissansökningar och Instagram. Övriga i styrelsen har fortsatt samma ansvarsområden som tidigare

Läs hela Nyhetsbrevet ( pdf ) 

Februari 2018

Hej medlem!

I januari träffades styrelsen i Gävle för årets första möte. Här kommer lite info och påminnelser om sådant som står framför oss.

BRAK 2019

Vi har nu börjat förbereda för kommande BRAK – branchdagar för konst i norr. Evenemanget kommer att förläggas till region Gävleborg och går av stapeln i september 2019.

Årsmöte 2018
Årsmötet hålls lördag 17 mars i Härnösand. Kallelse kommer med posten.

Läs hela Nyhetsbrevet ( pdf ) 

November 2017

Hej medlem!

I början av november träffades styrelsen i Härnösand. Här kommer lite information från mötet.

Ansökningar 15 oktober 2017
Inför höstens deadline mottog styrelsen 13 ansökningar om projektmedel samt 1 ansökan om idéskissbidrag. Styrelsen har den här gången valt att fördela höstens medel, 110.000:-, mellan 12 projekt som alla uppfyllde ansökningskriterierna och bedömdes vara lika angelägna.

Läs hela Nyhetsbrevet ( pdf )