Årsmötet

Den 17 mars höll Kc Nord årsmöte, medlemsmöte – med bl.a. projektpresentation av Sandra Berg Mozard – och festmiddag på KKV i Härnösand. Verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet kommer att bli tillgängliga på hemsidan (under rubriken OM)

Ny styrelse

Vid årsmötet valdes en ny styrelse. Enda skillnaden från föregående år är att Mark Frygell har avgått och Maria Lewis har tillkommit. Eftersom Maria bor i Gävle kommer hon att, vid sidan om Marie Lindgren, bli en god förstärkning i det nu påbörjade arbetet inför BRAK. Maria kommer att ha hand om idéskissansökningar och Instagram. Övriga i styrelsen har fortsatt samma ansvarsområden som tidigare

Läs hela Nyhetsbrevet ( pdf )