Verksamhetsberättelser  Verksamhetsplan  Årsmötesprotokoll »

Konstnärscentrum har bildats för att tillvarata de yrkesverksamma konstnärernas arbetsmarknadsintressen. Ändamålet är att stödja och förmedla uppdrag. Verksamhetsbidrag fördelas årligen från Kulturrådet. Konstnärscentrum har funnits sedan 1969 och utgörs i dag av fem fristående föreningar i samverkan; Konstnärscentrum Öst, Konstnärscentrum Mitt, Konstnärscentrum Väst, Konstnärscentrum Syd och Konstnärscentrum Nord. Föreningarnas arbete utformas utifrån de lokala förutsättningarna.
Konstnärscentrum Nords verksamhet omfattar Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län.

En karta över olika Konstnärscentrum-regioner i Sverige

KC nord KC öst KC syd KC mitt KC väst

Konstnärscentrum Nord förmedlar årligen ca 200 000 kronor i projektmedel till konstnärliga projekt och idéskissarvoden.

Vi är en ideell förening med ca 200 medlemmar. Styrelsen består av fem ledamöter. För ett bra inflytande och en god lokalkännedom i föreningen finns en målsättning att täcka de fem länen genom representation i styrelsen.

Medlemmar »

Tilldelningen av ekonomiska medel till Konstnärscentrum Nord är till viss del baserad på medlemsantal. Genom ett högt medlemsantal i Konstnärscentrum Nord säkerställs att ekonomiska resurser kommer våra konstnärer till godo.

Org. nr 888000-3671
Plusgiro 482066-8

www.kc-nord.org
www.facebook.com/konstnarscentrumnord

kontakt@kc-nord.org

Kc Nord logotyp
högupplöst
webb