Flera allmänna upprop för inköp av konst pågår just nu i Norrland. Några regioner arrangerar digitala portfoliovisningar för att bistå Statens konstråd med extra inköp under 2021. De fyra nordligaste regionerna efterlyser dessutom konst till sina vårdmiljöer. Se vad som gäller i just din region.

I Region Gävleborg

Digital portfoliovisning.
Norrlandsregionerna och Föreningen Sveriges konstkonsulenter kommer under våren arrangera portfoliovisningar för att bistå  bland annat Staten Konstråd med extra inköp under 2021.Ansökan öppen tom 5 april 2021.

Detaljer om portfoliovisningen finns att läsa på Region Gävleborgs hemsida

 

Tre konstnärskap sökes.
Konstfrämjandet Gävleborg söker tre konstnärskap till konstprojektet ”Det finns i skogen”! Ansök senast 28 mars 2021.

Detaljer om Det finns i Skogen finns på Konstfrämjandet Gävleborgs hemsida.

 

I Region Västernorrland

Digital Portfoliovisning.
Norrlandsregionerna och Föreningen Sveriges konstkonsulenter kommer under våren arrangera portfoliovisningar för att bistå  bland annat Staten Konstråd med extra inköp under 2021. Ansökan öppen tom 31 mars 2021.

Detaljer om portfoliovisningen finns att läsa på Region Västernorrlands hemsida 

Se också nedan.

I Region Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Konstnärer från Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten bjuds in att presentera verk och har möjlighet att bli inköpt av någon eller några av de fyra regionerna. Verken ska placeras i offentliga vårdmiljöer och möta människor i livets alla skeenden

Ansökan öppen tom 31 mars.

Detaljer om presentationen finns att läsa på Region Jämtland Härjedalens hemsida

Detaljer om presentationen finns att läsa på Region Västerbottens hemsida

Känner du till fler Open Calls så hör av dig till KonstnärsCentrum Nord