Introduktionsträff till Konstdepartementet

13 oktober, kl 14.00 – 16.00, via Zoom

Konstdepartementet är en webbplattform där professionella konstnärer, konsthantverkare och slöjdare kan presentera idéer för ex Skapande Skola projekt och på så sätt skapa fler uppdrag.

Projektledare Camilla Eltell går igenom hur plattformen fungerar och hur du som konstnär kan bli en del av den. Hon kommer att ge generella tips och visa exempel. Du får även träffa konstnärer som har erfarenhet av att arbeta i skolan.
 
Det blir tillfälle till diskussion och frågestund under kursen.

Anmäl dig kostnadsfritt på Resurscentrum i Norrbottens hemsida.
Öppet för alla KC Nord-medlemmar
Klicka här för att komma till anmälan på Resurscentrum i Norrbottens hemsida

Årsmötet 2020

Kc Nords årsmöte genomfördes via Skype i lördags (9/5). Så kan det också göras. Ny styrelse är nu vald med fyra nya ledamöter och den har konstituerat sig på följande sätt:

Ordinarie ledamöter
Rebecka Adelhult Feklistoff (Västerbotten) (ordförande/ekonomi/nyhetsbrev/Instagram)
Maria Lewis (Gävleborg) – vice ordförande/skapande skola
Emil Österholm (ny Västernorrland)  – konstprojekt
Eirin Pedersen (Jämtland Härjedalen) –  idéskiss/Facebook
Gustaf Lord (ny Gävleborg) – hemsida

Suppleanter
Maria Ahlström (ny Jämtland Härjedalen)  – medlemsfrågor
Karin Öst (ny Gävleborg)