OBS: Fullbokat! Kurs i att söka gestaltningsuppdrag

Uppdatering: Den här kursen är fullbokad.

Plats: onlinekurs

Datum: endagskurs som ges vid två tillfällen, den 6 oktober samt den 11 oktober, kl 09:00-16:00 med paus för lunch.

Kursledare: Birgitta Silfverhielm och Hanna Stahle

Nivå: Nybörjare/yrkesverksamma konstnärer

Deltagare: max 12 deltagare/tillfälle,

Anmälan: Anmäl dig till kursen den 6 oktober och den 11 oktober! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar mer info om medlemskap hittar du här.

Kursen riktar sig till yrkesverksamma konstnärer som söker eller vill söka offentliga gestaltningsuppdrag men ännu inte fått genomföra något uppdrag. Vi kommer bland annat att utgå från aktuella uppdrag som finns att söka vid kurstillfället. Kursen genomförs digitalt via Zoom i form av föreläsningar, diskussioner och arbete i smågrupper och syftar till att fler konstnärer ska få möjlighet att genomföra konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Vi går igenom hur det går till att som konstnär söka, få och genomföra ett offentligt uppdrag. Det är många delar att hålla reda på för att lyckas; Först ska du kunna sätta dig in i ansökningshandlingar och förstå vad som efterfrågas, sedan att sammanställa en bra portfolio till ansökan. Om du har turen att bli tilldelad ett skissuppdrag behöver du kunna ta vara på tiden på rätt sätt med research av platsen och planering av arbete, budget och underentreprenörer. Tilldelas du sedan uppdraget att utföra din skiss innebär det avtalsskrivande, planering av arbete, samverkan med andra processer, förmåga till flexibilitet och slutligen att kunna plantera ett konstverk i det offentliga rummet.

Dagen innehåller såväl föreläsningar med inspirerande exempel från kursledarnas och andras konstnärers verksamheter, som tid för diskussion och frågor.

Exempel på frågor vi tar upp under kursen:
● Vilka är uppdragsgivarna?
● Hur söker jag ett uppdrag och vad krävs av mig?
● Hur gör jag en attraktiv presentation av mitt konstnärskap?
● Hur går ett skissuppdrag till?
● Hur planerar jag och genomför ett gestaltningsuppdrag?
● Hur lägger jag upp en budget och hur förhåller jag mig till juridik och avtal?
● Hur fungerar samverkan och processer i byggprojekt?

Kort om kursledarna:

Birgitta Silfverhielm är konstnär och konstkonsult för Konstnärscentrum Öst. Hon har arbetat som konstnär från 90-talet och huvudsakligen som konstkonsult sedan femton år. Hon har erfarenhet från både kommun, region och statlig verksamhet, de senaste 10 åren från Statens Konstråd. Birgitta har lång erfarenhet av entreprenörskap.

Hanna Stahle är konstnär och konstkonsult. Hon har arbetat som konstkonsult på Statens Konstråd sedan drygt 10 år. Innan dess var hon verksam som konstkonsulent på Region Gotland och har även skrivit om konst. Samtidigt har hon också arbetat aktivt som konstnär med egna uppdrag i offentlig miljö, huvudsakligen med skulptur i varierande form och material.

OPEN CALL:
Mentorsprogram för nyutexaminerade

Mentorsprogram

Är du avgångsstudent vid en konsthögskola?

Vill du få stöd i övergången till yrkeslivet?

Konstnärscentrum utlyser nu ett Open Call för ett mentorsprogram där en avgångselev från varje konsthögskola får möjlighet att arbeta med stöd av en etablerad konstnär under hösten 2022.

Observera att det gäller dig som tagit en examen (BFA eller MFA) inom FRI KONST (det alltså gäller inte för andra utbildningar).

Genom mentorsprogrammet får du stöd i att söka offentliga gestaltningsuppdrag. Du får tips och råd om hur du kan navigera i arbetslivet och du får respons på ditt arbete från en mer etablerad konstnär.

 

(mer …)

Ledig tjänst: Nationell projektchef för Konstdepartementet

Konstdepartementet är en plattform för förmedling av bild- och formkonstnärer till skolor i hela landet. Målet är att skolelever ska möta nya perspektiv och kunskapsmetoder genom konsten. Konstdepartementet drivs av fyra centrumbildningar i samverkan: Centrum för fotografi, Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum och Konstnärscentrum.

Sedan starten 2019 har en upp en digital bokningsplattform byggts upp och för närvarande arbetar tre anställda på kontoret i Stockholm. Tjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning med start i augusti.

Ansök här senast tisdagen den 31:a maj.