Sökes: Verksamhetsutvecklare på 50% till Konstnärscentrum nationellt

Skapa nya möjligheter för konstnärer!
Konstnärscentrum söker nu en nationell verksamhetsutvecklare för utbildning, marknadsföring och digitalisering.

Tjänsten är en anställning på 50 % i elva månader från och med 1 mars 2021, med eventuell möjlighet till förlängning. Då verksamheten utgår från konstnärers behov syns helst en person med yrkeserfarenhet inom bildkonstområdet på tjänsten.

Konstnärscentrum söker dig som är utåtriktad, social och organiserad, med lyhördhet för hur behov kan se ut i olika sammanhang. Då verksamheten är liten krävs självständighet i arbetet.

Arbetsuppgifter: Organisering och administration av befintliga medlemsutbildningar i hela landet, samordning och utveckling av marknadsföringsinsatser riktade till beställare av konst i offentliga rum, arbete med digitaliseringsinsatser för bildkonstnärer. Arbetet sker i tät samverkan med Konstnärscentrums nationella ordförande, och i dialog med de fem regionala förbunden.

Krav: Konstnärlig utbildning och yrkeserfarenhet på bildkonstområdet. Hög kunskap inom projektledning och budgetarbete. Mycket god skrivförmåga. Digital kompetens.

Meriterande: Erfarenheter från kulturpolitiska sammanhang, arkitekt- eller byggbranschen, arbete med offentliga gestaltningsuppdrag. Erfarenhet från olika geografiska områden med skilda förutsättningar.

Konstnärscentrum är en medlemsorganisation som möjliggör konstnärliga uppdrag och kunskapsutveckling för yrkesverksamma konstnärer. Verksamheten har länge varit helt uppdelad mellan fem regionala förbund, men nu sker en utveckling mot större samordning och delning av gemensamma resurser.

Maila en presentation av dig själv och en beskrivning av varför du skulle passa för tjänsten, utifrån din bakgrund, dina erfarenheter och hur du skulle ta dig an uppdraget!

Max 2500 tecken

Svar senast 15 januari till: anna.ridderstad(at)kcost.se

Beviljade idéskiss- och projektmedel hösten 2020

KonstnärsCentrum Nords styrelsen har under möte 7-8 november beslutat tilldela projektmedel till:

Clarissa Siimes för projektet Dunsta 25.000kr
Shirly Holmberg för projektet Älgtornet 20.000kr
Linda Petersson för projektet Minnesstenar 15.000kr
Margareta Klingberg för projektet Farväl Sven Edin 15.000kr
Per-Anders Agdler för projektet Everything is connected 15.000kr
Mari Vedin för projektet Rödlistan 10.000kr
Brita Weglin för projektet Kaamos- i väntan på ljuset 5.000kr
Sandra Mozard för projektet Tröstformler och helande poem 5.000kr

Styrelsen beslutade också att tilldela medel för idéskisser till:
Lisa W Carlsson 10.000kr
Janne Björkman 10.000kr

Sammanlagt har projekt- och idéskissmedel för 130.000 kr delats ut i denna omgång. Nästa möjlighet att söka är våren 2021.

Förlängd ansökningstid och minskat omsättningskrav för Omsättningsstöd

Regeringens Omsättningsstöd  har i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Om du bedriver din verksamhet som enskild firma och under 2019 hade en omsättning (ej vinst) på mer än 180 000  kronor kan du ha rätt till stöd. Omsättningsstödet är sökbart fram till 31 januari 2021  hos Boverket. Klicka här för att komma till Boverkets e-tjänst och hemsida.