Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval

Konstnärscentrum Nord beviljar ekonomiskt stöd till konstprojekt av varierande innehåll. Vägledande är att projektet bör vara utåtriktat, visuellt/hörbart, offentligt och leda till arbetsskapande verksamhet. Konstnärscentrum stöder gärna projekt i inledningsskedet.

Ansökan ska vara tydligt utformad och innehålla:
– Bakgrund
– Idé/syfte/målsättning
– Tidsplan och genomförande
– Offentliggörande
– Budget, inklusive medfinansiärer

Projektmedel beviljas inte till:
– Personlig utrustning och trycksaker
– Enbart rese- och administrations-kostnader
– Återkommande eller påbörjade projekt
– Projekt där stat, landsting, kommun eller annan institution är ansvarig.

Rätt att söka har medlem med erlagd serviceavgift. Ansökan som omfattar två konstnärer kräver att båda har medlemskap och för en grupp att minst hälften är medlemmar. Tidigare beviljade projektmedel ska ha redovisats och godkänts av styrelsen.

Inom tre månader efter projektets avslutning ska redovisning ske till projektmedelsansvarig i Konstnärscentrum Nord. Redovisningen ska helst vara i digital form och innehålla: ekonomisk rapport, bilder och en redovisande text. Observera att projektmedel är skattepliktigt. Konstnärscentrum Nord förbehåller sig rätten att publicera valda projekt på hemsidan.