Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval
 

Projektnamn: Dolda harmonier
Konstnär: Anita Berg m.fl.
År: 2013

Ett samarbets projekt med syfte att skapa en plats specifik, innovativ, skulptural, Son et Lumie`re, som tillvara tar naturens interagerande kraft. Ur samarbetet i ett tidigare projekt ”Möten i ett skulpturalt flöde”, bildades konstnärs gruppen Kultur Bärarna som i varierande konstallationer samarbetar i projekt genom en parallell och/ eller gemensam process.

4 konstnärer från olika konstarter har under projektiden arbetat i parallella och gemensamma processer, genom workshops, nät baserad kommunikation och artikulationer skapat bla. uppträdet ”Dolda Harmonier” bestående av 4 sammansatta verk. Konstnärerna har ansvarat och utformat varsin del i uppträdet.
Uppträdet ägde rum i mörker, en helgen på året då det är helt mörkt vid 20-tiden, innan vinter kylan kommer och helt utan månljus.

På platsen Trolltjärn, som är belägen utanför ”spridnings området,” i närheten av byn Lungsjön i Västernorrland visades uppträdet den 6 oktober 2014.

Gemensam utgångs punkt i det tematiska arbetet
Att känna den dolda harmonin, att genom motsatser kunna sikta mot samma mål.
Herakleitos säger ”Den dolda harmonin är bättre än den uppenbara”, men den erbjuder ständiga utmaningar, att i alla riktningar finna samma mål, inkonsekvent. Men om man följer sin medvetenhet, bevittnar, uppnås den dolda harmonin, då bekymrar man sig inte för motsatsen, man kan använda den också.
Jesus säger ”Älska dina fiender”- för de är dina vänner. I en dold harmoni kommer de samman och blir till ett. Motsatsen är ingen motsats, den är bara en bakgrund. Herakleitos säger ”Du är musiken mellan lyran och stråken. Du är sammandrabbningen, mötet, sammansmältningen, harmonin och det vackraste som föds ur den. Låt livet vara stråken, låt döden vara lyran – och var själv harmonin, den dolda harmonin.

Kort, scen beskrivning av de olika akterna
I verket ”TÅRAR” drogs bla. 2 st 1,5m mosaik klädda bokstäver över vattnet.
I ”SOM VATTEN” användes 4 st, 2 meters figurer för att skapa en illusion av 1 figurs
rörelse runt tjärnen, upp ur vattnet och upp till trädkronorna.
I ”PLANETS SPEAKING” rörde sig en statisk formation av 4 st, 1 meters klot sakta över
tjärnen.
I ”FRISPEL”skapades ljus och ljud former i träden och vassen runt tjärnen.
Det av dom enskilda konstnärerna, specifikt för sin akt ,komponerade ljus och ljud
satserna, kom från olika platser runt och i tjärnen under uppträdet.

Konstnärernas ord
DOLDA HARMONIER
Livets harmoni, dold för oss i nuet, som som genom tillbaka blickar framträder och vi kan skönja livets harmoni.
”TÅRAR”
Ur en tonårs dikt, där öron beskrivs som tårkoppar, former av ljus, ljud och keramik, gestaltar livets tårar. Röda morse signaler sprider visdom från förr, medan nuet sakta i sitt skelett av fyllda tårkoppar, glider in i framtiden ackompanjerad av ljudet från glädjens, lustens och sorgens tårar.
/ Anita Berg
DOLDA HARMONIER -”SOM VATTEN”
vara mottaglig,sårbarhetens styrka. av-personifierad, djup, anonym, hel – en del av alltet, som vågen är vågad av havet – aldrig separerad. att helas, göra sig ny, renas droppe för droppe i tillit – låta sig flyta med och nå acceptans – älska, glömma och förlåta. Uppleva tacksam. leka. våga vara. nära. närvara. Här är där man är. kom. närmare. kom. hit. Jag kan peta dig i ögat, blåsa dig i örat…..blända dig. känn mig. känn dig.
/ Sandra Mozard
DOLDA HARMONIER
Harmonin i naturen. Stillhet. Tystnad. Skapande i harmoni. Energi i ständig rörelse och förändring. Inordnade i mönster och kaotisk frihet. Från födelsen till förintelsen. Dolt och synligt i tiden.
”PLANETS SPEAKING”
Levande planeter i kontakt för att överleva. Skapandets harmoni och det som pågår i det fördolda.
/Anneli Nowen
”FRISPEL”
Frispelet mellan ljus och mörker. Konstant inkonsekvens. Visuell klangfest, inombords.
/ Vincent Fagerlund.

Genomförande
Vi har tillsammans genomfört 9 st workshops där vi har arbetat med ljus, ljud, scenografi och konstruktion. Mellan dessa tillfällen har vi kommunicerat våra konstnärliga processer över nätet genom att kontinuerligt dela texter, filmer, ljud.
Gemensamt har vi utarbetat en metod att kommunicera våra individuella processer, med utgångs punkt från Ylva Dalhmans metod att artikulera genom bild. Vi har tillsammans genomgått en ljud-konst fortbildning med Björn Eriksson, lärare ljud konst /Umeå. Arbetat ihop våra akter och kommunicerat dom med projektets mentor, konstkonsult Örjan Ringbom, genom grafiska artikulationer på Grafik Verkstaden i Visby.

Resultat
• Inför ”Dolda Harmonier”, katalog.
• En skulptural Son et Lumie`re,”Dolda Harmonier”ett uppträde i form, ljus, ljud för
en allmän publik.
• Genrep och uppträde sågs av 24 personer ,var av 19 st aldrig tidigare sett något
konstnärligt uppträde.
• Katalog ”Dolda Harmonier” innefattande verken: ”Tårar”,
” Som vatten”, Planets speaking”och ”Frispel” samt tillhörande ljud.
• ”Tjärnen”Musikaliskt verk av T He Bodybuilderz.
• Kortfilm, ”Eftertexter” målad i ljus. Kulturbärarna YouTube
http://m.youtube.com/watch?v=ElNYAg0EHEk
• Film trailer och program inför uppträdet.
• Efter att verken bearbetats, för en institutionell miljö, visas dom som separata
utställningar på Sollefteå Museum 2014.
• Projektet har stärkt deltagarnas lust att arbeta med, för dom, nya medier som tex.
vatten, ljud, ljus.
• Projektet har skapat nya kontakt ytor och genererat ett utbyte mellan bla.
Västernorrland-Gotland och Stockholm.
• Projektet har skapat en stor bild, ljud och film bank.
• Erfarenheterna har lett till en önskan att nästa år bjuda in fler konstnärer till ett samarbete under flera dagar.
Deltagare och personer, företag, föreningar som projektet har haft utbyte och samverkat med: Anita Berg, Sandra Mozard, Anneli Nowen, Vincent Fagerlund.
Konstkonsulenterna Västernorrland, Grafikgruppen Visby, Konstkonsult Örjan Ringbom, T He Bodybuilderz, Småbyarnas Kultur & Miljö förening, Laser boy, Kulturens bildnings verksamhet, Björn Eriksson,Michael Bäckström, Anders Karlen,Magnus Andersson,
Arjuna Myrberg Filip Lundkvist, Carlos De Lafe