Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval

Projektnamn: Landhöjning
Konstnär: Kerstin Lindström
År: 2012

Landhöjning

Projektet Landhöjning erhöll i april 2012 ett stöd på 15.000:- från Konstnärscentrum Nord. Pengarna var avsedda att ingå i finansiering till uppförandet av en performance med 24 stickande deltagare och 3 musiker från Västernorrland.

Performancen utfördes på Liljevalchs Konsthall i Stockholm i juni 2012.

Tid och tillstånd är två begrepp som intresserar mig. Sommaren 2010 påbörjades tankarna kring att gestalta tid i fysisk form. Utgångspunkten har varit en önskan att undersöka tid kopplat till den mänskliga kroppen gestaltat i form av monumentala stickningar. I anslutning till genomförda performance har deltagarna svarat på frågor om sitt förhållande till tid.

Svaren tillsammans med dokumentationen i form av video, foto och text är en viktig del av arbetet. Under de senaste 5 åren har jag drivit projekten Own our own time, Vi äger vår tid (83 deltagare) och Uplift, Landhöjning(24 deltagare). Projekten har inneburit samverkan med hundratals människor från ett 10-tal olika länder.
I Landhöjning gestaltas människans tid i förhållande till markens. I Kvarken-området pågår en, med geologiska mått mätt, unik tidsresa. Landhöjning I är en blå/grön 24-mannastickning som beskriver landskapet Västernorrland. Verket uruppfördes på Liljevalchs Konsthall i Stockholm sommaren 2012. Projektet var ett samarbete med hemslöjdskonsulentetn i Västernorrland Ulrika Bos- Kerttu samt Ångermanlands och Medelpads hemslöjdsföreningar.

Efter genomfört arrangemang på Liljevalchs Konsthall har ytterligare Landhöjnings performance utförts. Landhöjning I har visats på flera olika platser i Västernorrland. Här en bild från Sundsvalls Museum, Kulturmagasinet.

I september 2014 startade Landhöjning II på torget i Vasa till tonerna av finsk tango. Denna gång var de 64 deltagarna från Finland och Sverige och stickningen är blå, som havet. När Landhöjning I och Landhöjning II stickas samman, var och en för sig, har garnet olika grå nyanser. En strävan i alla stickningarna är att använda platsproducerat garn så långt det är möjligt, som del av berättelsen.

 Landhöjning II på torget i Vasa till tonerna av finsk tango
Landhöjning II på torget i Vasa till tonerna av finsk tango

Starten till projektet var en önskan att förstå tid, att få en fysiskt förnimmelse av något ständigt undflyende. Kopplingen till stickning är ett sätt att tvinga tiden att anpassa sig till ett kroppsligt tempo. En önskan att bromsa den egna farten till en takt som är mänsklig. I denna verksamhet styr den som stickar långsammast takten i arbetet. Jag har samarbetat med många människor och byggt nätverk under de 5 år de två projekten pågått.

Projekten innehåller ett stort mått av ideellt arbete från många inblandade. En av intentionerna har också varit att lyfta fram en grupp som ofta utgör intresserade kulturkonsumenter till att också bli ovärderliga kuggar i gestaltandet, att ta plats.