Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval
 

Projektnamn: Landskapet och skulden
Konstnärer: Anja Örn och Tomas Örn
År: 2016

Svalbard

Villkoren för att leva här besökte vi glaciärer, den ryska bosättningen Barentsburg där en aktiv kolgruva är i bruk. Vi besökte även gruva 7, den sista aktiva kolgruvan i närheten av Longyearbyen. Under vår vistelse återknöt vi kontakt med lokala konstnärer och kulturaktörer vilket kan leda till framtida samarbeten och utbyten.

Svalbard

Deltagandet i konferensen Thinking at the end of the world gav viktig förståelse och viktigt kunskap om villkoren för djur och växtliv på Svalbard och i Arktis såväl osomvillkoren för människor som bor här. Förståelsen av det är en väsentlig av projektet Landskapet och Skulden.

Svalbard

Förståelse för landskapet och samhällena i arktis har verkligen blivit fördjupad. Den kunskapen går rätt in i skapandet av vår konst. Under resan har jag letat och följt kolet på Svalbard. Jag har dokumenterat dess väg som naturlig del i ett lanskap. Men också hur lämningarna ser ut efter gruvbrytning genom åren. Kolet har tecknat spår i snö och bergsytor.

Jag har haft kontakt med ansvariga för Frölagret före resan, det var dock inte tillåtet att komma in i valvet under den tid vi besökte Svalbard. Vi besökte frövalvet utanför och fick producerat en hel del material som är viktigt för det fortsatta konstnärliga arbetet, en del material kan bli del av en utställning. Projektet med Frövalvet är påbörjat och vi hoppas att med både en lokal kontakt och en professor vid Alnarp komma vidare rent tekniskt. Vi har spelat in en film och planerat för en vidare konstnärlig gestaltning av skulden och landskapet med skärningspunkt i frölagret.

Vi, jag och Tomas Örn har arbetat kring temat båda två och kommer att redovisa delar av projektet under våren 2017 i utställningsform.

© Anja Örn