Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval
 

Projektnamn: Synåd
Konstnär: Gunilla Samberg
År: 2011

SynådPerformance med 16 deltagare. Uppfördes i samband med Musikfesten på Norrbyskär, 29 juli 2011.
Samtal på Norrbyskär 31 juli 2011. Gunilla Samberg visar bilder av projektet SYNÅD från de senaste åren. Samtal om samtida konst.

http://www.youtube.com/watch?v=t8hDO74AtLI

Idébakgrund och syfte
Norrbyskär är präglat av den verksamhet som bedrevs i sågverks-samhället fram till 1952. Överallt på ön hittar man lämningar som berättar om verksamheten och livet på Skäret. Förutom alla kvarvarande monumentala byggnader hittar man lämningar – allt från handsmidda spikar till kajer, pråmar och fundament till rivna byggnader. Allt detta vittnar om en monumental arbetsinsats, utfört av männen på Norrbyskär.
SynådJag vill med SYNÅD gestalta och synliggöra kvinnornas arbete – den andra halvan av ett fungerande samhälle. Vid sidan av att föda och fostra barn, utfördes den dagliga verksamheten som inte lämnar kvarvarande monument – arbetet med hem och hushåll, laga mat, bära ved och vatten, städa och sy, laga och lappa. Kvinnorna utgjorde också det sociala kittet i arbetarhusen som inrymde fyra familjer med ibland upp till tjugofem barn.


Genomförande

I Ettabacken, vägen upp till Museet på Långgrundet finns ett antal betongfundament som burit upp rälsen till de två tåg som frSynådaktade plank från sågen till brädgårdarna eller till hyvleriet på södra änden av ön. Detta var en livsnerv i sågverkets infrastruktur. På sexton av dessa kvadratmeterstora fundament, placerade i en kvadrat, framförde lika många kvinnor att under en timme en performance, SYNÅD. En enkel och tydlig koreografi gestaltade kvinnornas verksamhet. Att sy är att foga samman, en konstruktiv handling, en investering som kan ses både materiellt och som metafor för att hålla samman ett fungerande och framgångsrikt samhälle.

SynådSYNÅD har samma uttal som ett mycket viktigt möte för mycket viktiga män inom kyrkan.
Sexton kvinnor fick skriftlig inbjudas att delta. Lika många stolar införskaffades och målades vita. Gruppen av kvinnor samlas dagen innan performance, den 8 juli. Jag informerade om idébakgrunden. Alla deltagarna fick varsin vit tygpåse innehållande ett orange tygstycke, synålar, tråd. Informationen var att formulera en mening som handlar om kvinnor och framtiden, skissa upp texten på tyget och att sy budskapet under performancen. En person var anlitad att videodokumentera SYNÅD.
Tre veckor efter SYNÅD genomfördes en föreläsning med samtal i Museet på Norrbyskär. Dokumentation av SYNÅD, film och bilder visades. Jag visade också bilder av några av mina tidigare konstprojekt.

© Gunilla Samberg