Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval
 
Projektnamn: The Pen Project
Konstnär: Kerstin Hedström
År: 2017

Projektet gick ut på att samla utskrivna pennor och av dessa göra konstverk.
Min grundidé var att använda mig av en viss typ av pennor, nämligen den med genomskinliga bläckrör. Inne i rören hade det bildats akvarell-­‐artade mönster och skiftningar. Inget rör var det andra likt utan varje rör bar på sin egen historia av den människa som hade använt pennan. Jag fascinerades av uttrycken i rören. Jag såg dem som efterbörder av människors tankar och sorger genom vakna nätter då skrivandet varit en tröst; en hjälp för att komma igenom till nästa dag.

Jag gick själv igenom en svår period i mitt liv och fann mig själv om natten ofta skrivande.
När orden tröt höjde jag blicken och vilade den mot fönstret och det bambujalusi som jag
såg som mitt skydd mot yttervärlden.

Jag fick en idé om att foga rör till rör och väva ett jalusi av utskrivna pennor. Mörkare rör
i botten, tonande mot ljusare och ljusare högre upp.

Rätt snart visade det sig att just den typ av pennor jag behövde inte var den typ jag lyckades samla in. Jag har samlat sexton bananlådor fulla. Under tiden har jag märkt hur pennors form, färg och design ändrats. I början var ”min” typ av pennor (de med transparenta rör) vanliga, men snart fick jag inte in några sådana pennor över huvud taget.

Tester på ljusbord
Tester på ljusbord

Av den rätta typen var de flesta uttorkade redan från början, på grund av att de legat oanvända. De var fulla av ogenomsiktligt bläck. Jag gjorde stora åthävor för att få detta bläck att rinna ut ur rören men ändå lämna en tunn hinna med intressanta och unika mönster som skulle indikera att en mänsklig hand hade skrivit slut på bläcket. Jag testade många varianter för detta men resultatet blev inte lyckat. Det såg inte tillräckligt naturligt ut.

Jag har alltså inte lyckats få ihop tillräckligt med material till mitt tänkta verk.

Under tiden jag samlat har jag fått idéer till andra framställningar, men problemet är det samma. Om jag till exempel skulle vilja göra ett verk av rosa pennor, har jag, mina 16 bananlådor till trots, på tok för få av just den sorten.

Jag har dock åstadkommit ett verk och några smycken, så helt fruktlöst har projektet inte varit. Och jag har ju material ifall jag vill använda det till något framöver.

Mörklåda full av tusch-­‐rör, endast en liten del från varje penna sticker upp och blir utsatt för ljus. På så sätt kan jag jämföra om den del som varit i mörker överens-­‐ stämmer med den som utsatts för ljus. Efter en tid på fönsterbrädan har många av de uppstickande delarna tappat färgen. Och tappat spänst och innehåll därtill
Mörklåda full av tusch-­‐rör, endast en liten del från varje penna sticker upp och blir utsatt för ljus. På så sätt kan jag jämföra om den del som varit i mörker överens-­‐ stämmer med den som utsatts för ljus. Efter en tid på fönsterbrädan har många av de uppstickande delarna tappat färgen. Och tappat spänst och innehåll därtill / Foto: konstnären.
"Loop" på hotell Vistet, patienthotell vid Sunderby sjukhus
”Loop” på hotell Vistet, patienthotell vid Sunderby sjukhus / Foto: konstnären.