Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval
 

Projektnamn: Den förädlade arbetsplatsen
Konstnär: Linda Peterson och Hans Kvam
År: 2015

Den förädlade arbetsplatsen. Hans Kvam i bergstunnelLinda Petersson och Hans Kvam har under våren och sommaren 2015 arbetat med ljud och fotografi i det gemensamma projektet ”Den förädlade arbetsplatsen.”
Utgångspunkten har varit att titta på och undersöka den tunga industrin, för att se om de där kan finna estetiska miljöer, som kan uppfattas på ett annat sätt än enbart en arbetsplats. Petersson och Kvam valde att arbeta utifrån kraftverk, något som det finns gott om i Jämtlands län. Petersson har
tidigare haft ingångar i dessa miljöer då hon bl a filmat i och skrivit om kraftverk, vilket gjorde att det var relativt enkelt att närma sig och förhålla sig till kraftverksmiljöerna.

Den förädlade arbetsplatsen. Hans fotograferar ett elkopplingsskåp som har glasdörrarFör att komma fram till ett gemensamt fruktbart arbetssätt har Petersson och Kvam tagit del av varandras konstnärliga processer i ateljésamtal under våren 2015. De har även besökt kraftverk i Jämtland – Krokströmmen, Härjåns kraftverk, Krångede Kraftverk samt Svarthålsforsen- där Petersson fotograferat och Kvam spelat in ljud från kraftverksmiljöerna. Kvams inspelade ljud har bearbetats och samplats inför slutlig produktion. Peterssons fotografier på kraftverksmiljöerna har bl.a printats ut på en stor bildvepa.

Bilderna och ljudet från kraftverken visades i en gemensam utställning på Ahlbergshallen i Östersund sept 2015.
Petersson kommer även att ställa ut på Kulturens Hus i Luleå, sommaren 2016, där delar av verket från Ahlbergshallen kommer att visas.

Från utställningen på Ahlbergshallen