Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval
 

Projektnamn: Inlandsresan
Konstnär: Lennart Samor
År: 2015

Norrlands inland är en av av de glesaste befolkade regionerna i Europa, där Jämtland och Norrbotten har i snitt endast 2,5 invånare per kvadratkilometer. I en värld som präglas av ökad urbanisering och där över hälften av jordens befolkning numera bor i städer väcker dess pendang, den glesaste glesbygd, intressanta frågeställningar kring vardagens villkor. Hur framträder exempelvis sammanhållning och konflikter, tillit och misstro, makt och motmakt? Vilka drivkrafter präglar samhällen i glesbygd och hur förhåller sig människorna som lever där till platsen där de bor?

Syftet med Inlandsresan är att nå en djupare förståelse av människans relation till platsen där hon bor. Genom en kombination av sociologiska och konstnärliga metoder undersöker projektet livsvillkoren i de levande människornas vardag, i en region som är långt ifrån de stora befolkningstrendernas huvudströmmar.

Under en sommarvecka 2015 reste vi utmed väg E45, Inlandsvägen, från Östersund till Malmberget för att samla in material. Vi gjorde hembesök i tio hushåll där vi träffade både personer som har bott på platsen i generationer och som är relativt nyinflyttade. Ur ett vardagsnära, individperspektiv kunde vi genom intervjuer och fotografering fånga betydelsen av platsens natur, historia, människor och ting.

Materialet analyserades och bearbetats både konstnärligt och vetenskapligt. Vi identifierade tre teman som beskriver hur individerna uppfattar, förstår och lever ut sin relation till platsen: förkroppsligad representation handlar om processer för identitetsskapande och makt; socio-fysisk-digital interaktion som beskriver drivkrafter, sammanhållning och motmakt; samt politisk-kulturell rekonstruktion som handlar om hur det lokala kulturarvet tolkas och förvaltas, om- och nyskapas över tid.

Resultatet ledde till en konstnärlig gestaltning och utställning med porträttmålningar, grafiska textskivor, film från bilresan och 3D-utskrivna objekt. Utställningen visades under 2016–2017 på sex orter i närheten av de hushåll vi hade besökt. Eftersom människans relation till platser är mångfacetterad och komplex ger utställningen inga färdiga svar på projektets frågor men presenterar tolkningar av möjliga svar.

Projektet har presenterats på bland annat kulturfestivalen Konstgödning i Östersund, samt tre vetenskapliga konferenser i Åre, Catania och Valencia. Därtill är två vetenskaplig artiklar från projektet under författande.