Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval
 

Konstnär: Agneta Andersson
Projektnamn: Konst i Parkalombolo
År: 2011

Att bygga en värld av några pinnar

Bakgrund och genomförande
Markus Lantto inbjöds som sommarens utställare, Markus är född och uppvuxen i Masugnsbyn, en by i närheten av Parkalompolo. Han bor och är verksam som konstnär i Trondheim, Norge. Markus idé blev att under två dagar arbeta med en grupp barn från 7 års ålder. Sex barn anmälde sig att delta på Markus två dagars workshop, tre flickor och tre pojkar. Utgångspunkten var att med träpinnar bygga från golv upp till tak i utställningsrummet. Sågar och limpistoler var verktygen. En bildvisning om samtidskonst från bl a Markus utställningar och arbeten blev en mycket uppskattad sak för barnen. På fredags em fick barnen planera och göra i ordning för vernissagen. Blanda saft, poppa popcorn, duka fram och servera besökarna. Föräldrar, kompisar, bybor och besökare från närliggande byar kom. Ett av barnen hälsade alla välkomna.
Barnen arbetade fokuserat och frenetiskt. Att nå taket var en utmaning. Många spännande samtal och funderingar uppstod under vägen.

55 personer kom till vernissagen. Utställningen pågick 22 – 31 juli. Totalt så besökte 151 personer utställningen, varav 43 st var barn. NSD och Haparandabladet uppmärksammade utställningen med reportage.

Workshop Bild och Språk 25-27 juli.

Bakgrund och genomförande
Under tre dagar arbetade 15 barn tillsammans med konstnärerna Victoria Andersson, Britta Marakatt-Labba och Agneta Andersson. Barnens var mellan 6 -9 år, alla flickor. Workshopen hölls i fd Parkalompolos skola. Naturen och omgivningen utanför skolan var inspirationskällan och studiematerialet. Med att plocka och studera växter, kottar och bär lärde vi oss orden på samiska och meiänkieli. Workshopen målsättning var att lyfta fram språken som funnits och finns kvar i området. Vår målsättning var att väcka nyfikenhet till att lära mer av de båda språken genom att arbeta med bilder.

Växterna, grenar och stenar studerades och klipptes sen ut på fri hand i färgat papper i olika storlekar. Slutresultatet blev ett stort bildcollage. Samtal kring bilder och ord pågick under skapandet.

Verksamheten varvades med genomgång av ord som vi berörde genom bildarbetet eller det vi studerade. Varje barn fick skapa ett eget emblem som de fick databearbeta tillsammans med en av lärarna. Bilden broderades sen upp av en databrodyrmaskin.

Tre av de deltagande barnen kom från närliggande byar. Två av dessa hade även engelska som hemspråk varvid vi uppmärksammade det med att lära och lyssna på några engelska ord.
Ord på samiska och meiänkili skrevs upp på ett stort spännpapper som vi fäst på väggen, ord som röd, gul, rund, kotte och björn.

Målet var att smaka och lyssna på orden för att väcka ett språkligt intresse genom lek och pedagogiska övningar. Deltagarna inspirerades till att vilja läsa samiska och en började med att be en kusin om några timmar per dag i undervisning efter workshopen.

Workshopen skapade också diskussion hos de äldre om språk, plats och identitet till en plats.

Som avslutning producerade barnen en utställning med allt material som vi arbetat med. Familjemedlemmar, släkt och vänner inbjöds sista dagen. Där presenterades arbetsdagarnas olika moment. 35 st besökare varav 10 var barn kom till visningen.

Lunch ingick i workshopen, den intogs tillsammans i matsalen.

© Agneta Andersson