Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval
 

Projektnamn: My name is Mark, I’m an artist from Sweden
Konstnär: Mark Frygell
År: 2015

Marks redovisning ( PDF med alla bilder )  >>

10 aug, Stockholm, Parkinglot, pressphoto Today I took a press photo, to send around to the various institutions. Some people stood on the bridge up ahead and stared at me. Someone called something. I couldn’t hear it. I’m leaving this weekend and have some things left to fix with the car. Had the car broken into four times and they stole a bunch of tools, random things and my car battery.

Resan som finansierades med stöd av KC-nord, var en del i ett projekt som jag nu arbetar vidare med. Ursprunget, och det källmaterial jag nu arbetar med, kommer ur den resa KC-nord finansierade.

Bakgrund & syfte: Projektidén uppkom då jag som Umeå-bo upplevde mig befinna mig i konstens periferi. Iden om den, ovetande, naive periferi konstnären med lågt kulturellt kapital växte inom mig och jag ville på något vis ikläda mig den rollen. Och testa den socialt i en kontext där jag kunde uppleva fördomar, förutfattade meningar etc kopplade till den. Hur skulle ex. konstinstutitioner uppleva en bortkommen nordsvensk som naivt frågar om att få ställa upp sina verk och sin skruttiga bil utanför deras mångmiljonkonsthall? Hur skulle det få mig att känna att vara den personen, hur skulle andra se på mig? Vad händer med min identitet när den filtreras genom en visuell norm? Specifikt i ett fält där det visuella är så centralt.

Preliminär kan man se min resa som ett research-arbete för en senarelagd utställning där jag behövde erfarenheten och berättelsen för att fullfölja min ide. I en utställnings-situation är jag intresserad av att skapa en biografisk novell/roadmovie i form av en utställning. Där jag i skepnad av konstnär spelar huvudrollen men också iscensätter en karaktär i en berättelse som med hjälp av verk och dokumentationer från resan berättas.

15 aug, Jönköping, Jönköpings Läns Museum .¨
First day. It didn’t feel good at all. I decided to not go in an talk to the people at the institution and just put up the car right outside their door. People passed and stared but none would talk to me. A kid on a skateboard yelled ”That’s not trash! That’s art!”. None came out from the institution until the day had ended. She was talking on her cellphone and nodded at me but said nothing more. I slept at a gas station.

Mål
Målet var att vara ute en månad men då de projektbidrag jag sökte inte täckte för en så lång period fick jag banta projektet till två veckor. Vilket dock visade sig vara ganska lagom. Målet var att besöka en konsthall per dag det var möjligt och försöka täcka in den västeuropeiska högprofilkonsten. Jag valde det västeuropeiska då dessa institutioner är de som inom europa förknippas främst med högt kulturellt kapital.

Besökta platser
Jönköpings Konsthall, Jönköping
Malmö Konsthall, Malmö
Louisiana Konsthall, Rödby, Danmark
Dichtorhalle, Hamburg, Tyskland
Hamburger Bhanhof, Berlin, Tyskland
Kulturforum, Berlin, Tyskland
Leipzig Museum of Moderna Art. Leipzig, Tyskland
Salzburg Museum of Moderna Art, Salzburg, Österrike
Secession, Wien, Österrike
Gatukonstnärerna vid Floden Seine, Paris, Frankrike
Centrale for Contemporary art, Bryssel, Belgien
Gerrit Reitveld Akademi, Amsterdam, Nederländerna
Moderna Museet, Stockholm Sverige

Genomförande
Då en del av projektet var att leva ”som en konst-knalle” uppkom många praktiska problem direkt kopplat till överlevnad. Jag sov i bilen under hela resan och levde över lag ganska svajigt och osäkert, dock var det så jag ville ha det. Många problem och kompromisser uppstod i kontakten med konsthallarna men även det var förväntat. Över lag kan jag säga att projektet förflöt enligt förväntan då en stor del av min inställning var att hålla mig så naiv under resan som jag kunde och utforska vad jag hade kommit att ge mig in på.

Budget
Projektet finansierades till majoritet av KC-Nord. Jag sökte medel ho H. Ax:sons stiftelse också men fick inget tillskott. I grova tal stoppade jag in ca 15 000 själv i slutändan om jag räknar in alla kostnader som går att härleda till projektet.

16 aug, Malmö, Malmö Konsthall I decided to talk to the institution this time. They where fine with it. Said the police might say something since it’s technically not their grounds. He said that the piazza should be an active space, so I should do it if I wanted to. He later came out with some coffee and looked at the car and my drawing. It was hard to tell what he thought. Some lady looked at it and said ”Thank you”. Also, a street salesman of paintings from New Orleans came up to me and talked to me. He made money importing repaired bikes from Christiania but never sold any paintings. My drawings kept blowing away and getting dirty. I ran around the car all day trying to keep everything in order.

Vidarearbetning
I ett större perspektiv så planerar jag att ställa ut projektet i form av en utställning som innehåller olika delar. Jag söker för närvarande utställningsmöjligheter med projektet. Om ingen utställningsmöjlighet kommer dyka upp utanför Umeå kommer projektet visas i galleri verklighetens lokaler under 2016.

1. En serie bilder och tillhörande utdrag ur resedagbok som dokumenterar den kringresande karaktärens kontakt med olika konsthallar och de överenskommelser som slöts, konstnären och institutionerna i mellan. Syftet med bilderna är att skapa en visuell representation för vad olika institutioner gick med på. De kortare dagbokslika utdragen har i syfte att skapa en narrativ struktur kring verkets utformande och till stor del skapa en berättelse med en protagonist.
2. Ett videoverk bestående av korta klipp, filmat med olika typer av ”privatmedia” (iPhone, billigare systemkamer, GoPro Kamera) För att ytterligare bygga ut berättelsen. Filmen skulle idealt presenteras i bilen.
3. En ny presentation av de teckningar som togs med på resan och figurera i de olika fotona och det filmade materialet. I utställningssituation presenterat med de ”skador” och slitningar som uppstått under resan.
4. Teckningar gjorda under resans gång, gjorda på kvitton etc. Även de ev presenterade inuti bilen.
5. En presentation av bilen som syns på bilderna. Idealt utställd i form av en skulptur. Centralobjektet.

För frågor, mer information e.t.c. går det bra att kontakta mig på markfrygell@gmail.com eller per tel på 0730805289

Marks redovisning ( PDF med alla bilder )  >>